Aktivitets og redegjørelsesplikten (ARP) har eksistert i sin nåværende form i over to år.  Bli med på et digitalt kurs med LDO for å få god oversikt og kunnskap om den. 

Har rekrutteringsansvarlige kunnskap om ikke-diskriminerende praksiser ved intervjuer? Har dere rutiner for at personer som er ute i foreldrepermisjon skal få ansvar og karrierevikling etter endt foreldrepermisjon? Er arbeidsplassen en universelt utformet arbeidsplass og hvordan er det å ha et annet kjønnsuttrykk enn normen på vår arbeidsplass?   

Du vil få eksempler, caser og tematisk presentasjon av relevante problemstillinger i et aktivt og deltakende kurs. 

 

Tid: 24. oktober kl 09.30-11.00

Sted: Digitalt

Meld deg på her

 

Innhold

 • Presentasjon av lovverket 
 • Praktisk arbeidsmetode for aktivt likestillingsarbeid og redegjørelse 
 • Rolleforståelse (ledelse, tillitsvalgte, ansattrepresentant, verneombud, styret) 

  

Målgruppe 

 • Arbeidsgivere 
 • Styreledere 
 • HR-personell 
 • Tillitsvalgte 
 • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte 

 
Læringsmål 

 • En bevisstgjøring av hvorfor det er viktig å jobbe systematisk med likestilling og diskriminering på arbeidsplassen. 
 • God forståelse av arbeidsgiveres forpliktelser til å jobbe aktivt og redegjøre for likestilling. 
 • Kunnskap om praktisk gjennomføring av plikten i virksomheten. 

 

Newsletter