Lovendringer fra 2018

I 2018 kom det en felles likestillings- og diskrimineringslov. Da ble  likestillingsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, diskrimineringsloven på grunn av etnisitet og diskrimineringsloven om seksuell orientering slått sammen til en felles lov. 

Lovene og tolkningen av lovene ble i all hovedsak overført til den nye felles loven. Likevel ble det gjort noen utvidelser og noen endringer.

Fordi lovene og tolkningen i hovedsak er videreført i ny felleslov, så er fagoppsummeringene under fremdeles relevante.