Stor forskjellsbehandling

I 2017 lanserte ombudet «Innsatt og utsatt- rapport om soningsforholdene for utsatte grupper i fengsel». I rapporten så vi spesielt på forholdene til kvinner, innsatte med funksjonsnedsettelser, innsatte som ikke behersker norsk eller engelsk, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og mennesker som har en annen tro og et annet livssyn enn kristendom.

Ombudets vurdering var at situasjonen for gruppene i norske fengsler er alvorlig. De innsatte vi har omtalt kommer systematisk dårligere ut. Rapporten avdekker eksempler på manglende oppfyllelse av rettigheter, og forskjellsbehandling som er i strid med diskrimineringslovverket og Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

Rapporten avdekker av kvinnelige innsatte utsettes for trakassering og dårligere soningsforhold enn menn. Homofile og transpersoner risikerer også trakassering. Bevegelseshemmede isoleres på grunn av gamle og upraktiske bygg. Psykisk syke får mangelfull behandling, og utenlandske innsatte får ikke oversatt viktig informasjon i fengsel. For innsatte som ikke er kristne, er det vanskeligere å komme i kontakt med personell fra tros- og livssynssamfunnet sitt.

Du kan lese hele rapporten ved å klikke på knappen under.

 

Kvinners soningsforhold

I 2019 har ombudet prioritert å følge opp funnene i soningsrapporten når det gjelder forholdene for de kvinnelige innsatte i norske fengsler.

I mars samme år klaget ombudet kriminalomsorgen inn for Diskrimineringsnemnda. Ombudet mener at soningsforholdene for kvinnelige innsatte i Tromsø fengsel er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven.

I juni 2020 konkluderte Diskrimineringsnemnda med at Tromsø fengsel brøt loven. Les mer om saken her.

Ombudet har tidligere konkludert med at kvinnelige innsatte ble diskriminert i fengsel. Se mer i menyen til høyre.

Aktuelle saker

Soningsforhold for kvinnelige innsatte