Har du opplevd diskriminering/trakassering?

Har du opplevd noe du tror kan være diskriminering eller trakassering på grunn av din alder i arbeidslivet? Les om diskriminerings- og trakasseringsvernet her

Vernet mot forskjellsbehandling på grunn av alder utenfor arbeidslivet har flere unntak. Du kan lese mer om dette på informasjonssiden som gjelder alder her

Ombudet har utarbeidet en fagoppsummering som gjelder alder i arbeidslivet (oppdatert 2015). Denne finner du her.