Graviditet og foreldrepermisjon

 • Baby blå øyne rødlig hår se litt forvirret ut
  25.06.21
  Graviditet og foreldrepermisjon

  Forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er det temaet ombudet mottar flest saker om innenfor arbeidslivet. I 2021 finansierte ombudet en rapport som AFI utarbeidet om opplevd forskjellsbehandling i arbeidslivet på dette grunnlaget

 • Gravid kvinne med teksten kvalifisert eller diskriminert
  15.11.19
  Graviditetsundersøkelsen 2015

  I 2015 gjennomførte TNS Gallup en undersøkelse blant 1000 kvinnelige og 1000 mannlige foreldre om deres opplevelse av hvordan foreldreskapet lot seg kombinere med arbeidslivet. Nedenfor finner du oversikt over hovedfunnene i undersøkelsen.