Sammendrag

Noe av det vanskeligste i den norske likestillingsdebatten er å anerkjenne diskriminerings- og likestillingsutfordringene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ombudets rapport viser at personer med nedsatt funksjonsevne i Norge får ikke sine menneskerettigheter oppfylt. Det har negative konsekvenser for enkeltpersoner og for samfunnet vårt som helhet.

Politikken feiler når myndighetene er mer opptatt av å endre de med nedsatt funksjonsevne enn å motarbeide fordommer og diskriminering i samfunnet. Det ses tydelig i statens rapport til CRPD-komiteen, som beskriver en rekke hjelpe- og velferdsordninger, men få eller ingen tiltak for å bekjempe fordommer og diskriminering.

Rapporten gir en beskrivelse av dagens situasjon, ombudets bekymringer og anbefalinger til hva FNs CRPD-komité bør be den norske stat om å gjøre for å få lovgivning og politikk til å bli i samsvar med konvensjonen.

Ombudets tilsynsarbeid

Les mer om ombudets tilsyn med FN-konvensjonene.