Dette er hovedfunnene i rapporten:

Nær halvparten av kommunenes vedtak mangler dokumentasjon på at enten personen selv, vergen eller de pårørende har medvirket i utformingen av tjenestetilbudet.

  • Kommuners bruk av konsulentselskaper til å vurdere effektivisering av tjenester får konsekvenser for utformingen av tjenestene til den enkelte, blant annet gjennom mangelfull kartlegging av individuelle behov og en utmåling som fremstår som standardisert

  • Kommunen bruker i liten grad lovbestemmelsene som skal sikre individtilpassing av tjenestene.

  • Utviklingshemmede har liten innflytelse over hvor de skal bo, og hvem de bor sammen med.

  • Risiko for unødvendig bruk av tvang øker fordi tjenestetilbudet som helhet ikke vurderes i lys av tvangsvedtak. Det tas ikke hensyn til at det kan være plikt å tilby mer, flere eller andre typer tjenester for å unngå tvang.

 

Les ombud Bjørn Erik Thons kommentarer til rapporten her.