Soningsforhold

 • Illustrasjonsfoto
  09.09.21
  Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp

  «Lengst inne i fengslet - kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp», er den første selvstendige studien som utelukkende tar for seg kvinnelige innsattes helseutfordringer og soningstilbud

 • Rød dør med stort håndtak
  20.11.19
  Innsatt og utsatt

  I denne rapporten så vi spesielt på forholdene til kvinner, innsatte med funksjonsnedsettelser, innsatte som ikke behersker norsk eller engelsk, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og mennesker som har en annen tro og et annet livssyn enn kristendom.