Sammendrag

I rapporten så vi spesielt på forholdene til kvinner, innsatte med funksjonsnedsettelser, innsatte som ikke behersker norsk eller engelsk, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og mennesker som har en annen tro og et annet livssyn enn kristendom.

Ombudets vurdering var at situasjonen for gruppene i norske fengsler er alvorlig. De innsatte vi har omtalt kommer systematisk dårligere ut. Rapporten avdekker eksempler på manglende oppfyllelse av rettigheter, og forskjellsbehandling som er i strid med diskrimineringslovverket og Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. 

Rapporten finner at kvinnelige innsatte utsettes for trakassering og dårligere soningsforhold enn menn. Homofile og transpersoner risikerer også trakassering. Bevegelseshemmede isoleres på grunn av gamle og upraktiske bygg. Psykisk syke får mangelfull behandling, og utenlandske innsatte får ikke oversatt viktig informasjon i fengsel. For innsatte som ikke er kristne, er det vanskeligere å komme i kontakt med personell fra tros- og livssynssamfunnet sitt.