15. november starter budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringen. Forrige uke sendte Likestillings- og diskrimineringsombudet og Barneombudet et felles brev til de to regjeringspartienes stortingsgrupper, samt fire stortingskomitéer, for å påpeke manglende ressurser til universell utforming av skolebygg. De to ombudene anbefaler at det settes av 400 millioner kroner i årets budsjett.

Tilgjengelige skolebygg er en forutsetning for å sikre en inkluderende utdanning. Likevel utestenges mange barn med funksjonsnedsettelser fra sin nærskole fordi skolen ikke er universelt utformet.

Kartlegginger viser at så mye som en tredjedel av undervisningsbyggene i grunnskolen har mangler. Både FNs barnekomite, FNs komite for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og FNs spesialrapportør på feltet funksjonsevne har kritisert Norge for ikke å ha prioritert dette arbeidet og sørge for økt tilgjengelighet til skolebygg. 

Les hele brevet her.

 

Vil du vite mer?