Nylig publiserte Diskrimineringsnemnda en avgjørelse der Mester Grønn ble felt for aldersdiskriminering overfor en 24 år gammel ansatt. Årsaken var måten lønnssystemet på arbeidsplassen var utformet på, der alder var eneste utgangspunkt for timesatsene. Lønnssystemet har i ettertid blitt endret. 

Klager ble tilkjent en oppreisningssum på 20 000 kroner. I tillegg la den tidligere arbeidstakeren frem et krav om erstatning på 57 836 kroner. Det valgte nemnda å ta til følge.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon er fornøyd med utfallet.

– Saken er en viktig påminnelse om at diskrimineringsvernet også gjelder de unge. I tillegg er det positivt at erstatningssummen tilsvarer det dokumenterte inntektstapet i saken. Vedtaket er et nytt og godt eksempel på nemndas posisjon som lavterskeltilbud i erstatningssaker, sier Thon.

Vil du vite mer?