- Bevegelsesfrihet er noe alle er avhengig av. Når samfunnet bygger systemer for det, så vil opplevelsen av å ikke bli inkludert kunne gi en sterk følelse av ikke høre til. Den følelsen er kanskje sterkere i kollektivtrafikken enn på mange andre områder, sa Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør for Ruter, under seminaret «Mobilitet og ulikhet», i slutten av juni.

Selskapet, som er ansvarlig for kollektivtransporten i Oslo og deler av Viken, har gjort 2021 til året de skal løfte gjøre et krafttak for bevegelsesfrihet på sine reiser, ifølge direktøren. 

Se hele seminaret i opptak her.

 

Har fått kritikk

Selskapet har tidvis hatt utfordringer med tilretteleggingen. I fjor fikk de blant annet mye oppmerksomhet for Amir Rashani-saken, der Rashani flere ganger ble frakjørt av bussen fordi sjåføren ikke fikk ut rullestolrampen.

Saken skyldtes hovedsakelig en teknisk svikt, men Jenssen understreker at utfordringene ikke bare ligger i teknologien.

- Det er bare en liten del. Hovedproblemet er måten vi ser på dette, kulturen og verdiene våre, som ikke alltid hjelper oss til å ta de rette beslutningene, sa han.

 

Fremhever samarbeidet

Hanne Bjurstrøm ga Ruter ros for å sette temaet på dagsorden, og for flere av tiltakene de har gjennomført – blant annet bedre informasjon i appene og investeringen i 87 nye og universelt utformede trikker innen 2024.

Hun er også takknemlig for at de har hørt på innspill fra sine samarbeidspartnere.

- Å ansette en egen fagansvarlig på universell utforming som har ansvar for koordinering, og ikke minst et godt samarbeid med interesseorganisasjonene til funksjonshemmede er nyttig og hensiktsmessig, og virkelig noe å glede seg over. De beste prosjekter er de som har tatt medvirkning og samarbeid med involverte på alvor, sa hun.

Bjurstrøm er også glad for at de løfter frem behovene for holdningsendringer, og ser frem til at Ruter gjennomfører planene sine. Og hun håper andre vil følge etter.

- Det holder ikke å bare lykkes i Oslo. Jeg vil ta dette med videre i arbeidet opp mot andre byer og transportselskaper, og jeg håper også Ruter vil innlede samarbeid med andre, sa ombudet.

Vil du vite mer?