I april oppnevnte regjeringen en koronakommisjon for å vurdere myndighetenes håndtering av koronaviruset i Norge. I midten av oktober leverte ombudet sine innspill til kommisjonen.

Ombudet har fulgt nøye med på situasjonen til gruppene som faller innunder vårt mandat, både under nedstengningen av samfunnet i mars og under gjenåpningen gjennom sommeren og i høst.

Vi er og har vært spesielt bekymret for de gruppene som er avhengige av kommunale tjenester i sin hverdag, og hvordan disse rammes av tiltakene ute i kommunene. Vi har også vært opptatt av grupper som er avhengige av tilrettelagte kommunikasjonsformer for å mota informasjon.

Les alle ombudets innspill til koronakommisjonen her.

Vil du vite mer?