Dette er et utdrag fra ombudets nyhetsbrev. Ønsker du å motta månedlige oppdateringer om tematikker ombudet jobber med? Meld deg på via lenken til høyre (pc/mac) eller nederst på siden (mobil).

 

«Jævla same», etterfulgt av en spyttklyse. Det opplevde en 14 år gammel jente for en del år siden. Hun er nå sametingsrepresentant, og fortalte historien på Sametingets plenumssesjon, som jeg var tilstede på forrige uke. Hun er ikke alene om å bli utsatt for trakassering.

Vi hørte mange lignende fortellinger, og om et hat og en hets som har pågått i generasjoner. Som en av representantene sa: «Det er nok nå».

Under møtet ble det vedtatt en handlingsplan mot samehets, som gir et klart signal om at vi må jobbe bredt for å komme dette samfunnsproblemet til livs. 

For oss er det særlig tre tiltak vi må følge opp:

  • Mer forskning, noe som er i gang. Det er sterke indikasjoner på at reindriftsamer er særlig utsatt for hets. I samarbeid med Sametinget er vi i gang med et forskningsprosjekt som skal kartlegge omfang og grunner til denne hetsen.

  • Mer informasjon, særlig til ledere. De signaler ledere sender ut, har stor betydning for kulturen i en virksomhet. Opplæring av ledere, slik at de kan identifisere, forebygge og forhindre samehets, er derfor viktig.

  • Opprettelse av en ombudsfunksjon for samehets. Vi har allerede et klart mandat til å jobbe mot etnisk diskriminering, men vi ønsker å diskutere videre om det er behov for opptrapping, for å jobbe annerledes og til å bli mer synlig i de samiske miljøene.

 

Ombudet får veldig få veiledningshenvendelser fra samer. Det samme gjør Diskrimineringsnemnda, som behandler klager. Når vi samtidig vet at hets er utbredt, er det noe vi må gripe fatt i. Hvorfor tar ikke flere kontakt? En forklaring vi fikk var en viss skepsis til myndighetene (som fra før har en lite ærefull historie med fornorskningspolitikk), manglende kjennskap til hva vi tilbyr og en kultur der taushet om egne utfordringer er utbredt.

Vi vil være en viktig samarbeidspartner med norske samer og deres institusjoner i arbeidet mot hets og diskriminering. Derfor vil vi inngå en ny avtale med Sametinget i løpet av høsten, slik at dette arbeidet styrkes.

Vil du vite mer?