Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr å diskriminere på bakgrunn av etnisitet, noe som omfatter hudfarge, språk, nasjonal opprinnelse og avstamning. Selv om dette forbudet er noe de aller fleste respekterer og tar på alvor, viser både henvendelser til ombudet og dialogen med sivilsamfunnet og ombudets brukerutvalg at diskriminering på bakgrunn av etnisitet dessverre er en kjent problemstilling. Dette gjelder også i arbeidslivet.

Hvordan kan etnisk diskriminering i arbeidslivet se ut i praksis? Den første uken i mars lanserer LDO en kampanje for å belyse temaet. Eksemplene som brukes for å illustrere problematikken, er hentet fra saker som har vært behandlet hos enten ombudet eller Diskrimineringsnemnda.

Følg kampanjen på ombudets Facebook- og Instagram-side fra 1. mars.

 

Vi vil høre fra deg

Ombudet gir gratis råd og veiledning i saker som dreier seg om diskriminering på bakgrunn av etnisitet. Årlig mottar vi rundt 100 veiledningssaker som dreier seg om etnisitet og arbeidsliv. Tallet er ikke synkende.

Vi vet også at det er mange som ikke tar kontakt med oss av ulike årsaker, og vi ønsker å bli bedre kjent med problemstillingen i dagens arbeidsmarked.

Har du erfaringer å dele, eller konkrete saker du trenger veiledning i, er du velkommen til å ta kontakt med veiledningstjenesten.

 

Ikke glem årsrapporten!

I mars legger mange virksomheter siste hånd på sine årsrapporter. Her skal det også redegjøres for om det finnes forhold på arbeidsplassen som kan være til hinder for mangfold, likestilling og diskriminering.  Dette skal rapporteres i tråd med den forsterkede aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Usikker på hvordan ARP-arbeidet skal gjøres? Les mer på våre temasider, og ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Vil du vite mer?

  • Les mer om ombudets arbeid innen etnisitetsfeltet

  • Se ombudet snakke om aktivitets- og redegjørelsesplikten hos NHO.


Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Send e-post til media@ldo.no