Youngstorget på kvinnedagen

Derfor bør du markere 8. mars

Vi i ombudet tar med oss paroler og en stor dose kampvilje til årets markeringer av kvinnedagen. Her er fem gode grunner til å gå i tog på søndag.

Trakassering og hatytringer mot kvinner i det offentlige rom

Kvinner som deltar i den offentlige debatten er ekstra utsatt for trakassering og hatytringer – bare fordi de er kvinner. Dette gjelder spesielt på sosiale medier. Dette er et demokratisk problem som fører til at mange vegrer seg for å delta i samfunnsdebatten.

Vold mot kvinner

Vold mot kvinner er et omfattende problem i samfunnet. Kvinner føler seg utrygge når de går på gaten, og altfor mange føler seg utrygge i sitt eget hjem. Stadig ser vi rapporter og undersøkelser som avdekker en urovekkende virkelighet om kvinners sikkerhet i Norge, hver fjerde unge kvinne har opplevd digital vold fra kjæresten sin. 1 av 10 norske kvinner har blitt voldtatt – halvparten var under 18 år når det skjedde. Og hvert fjerde drap begått i Norge er partnerdrap.

Kvinner diskrimineres i arbeidslivet

Regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven vil skape et arbeidsliv som gjør det vanskeligere for kvinner å kombinere arbeid og familieliv. I tillegg viser nye tall at halvparten av norske mødre rapporterer om forskjellsbehandling når de får barn.

Utnytting av kvinner i prostitusjon og menneskehandel

Sexkjøpsloven var en viktig seier for likestillingen. Den må beholdes og ikke minst håndheves. I tillegg trenger vi en betydelig styrking av hjelpetiltakene.

Diskriminering må svi

De som opplever diskriminering skal ikke bare få rett på papiret – de må også få rett i praksis! Likestillings- og diskrimineringsnemda må få sanksjonsmuligheter overfor de som bryter loven.