Har du opplevd diskriminering/trakassering?

Har du opplevd noe du tror kan være diskriminering eller trakassering på grunn av din religion eller livssyn? Les om diskriminerings- og trakasseringsvernet her

Ombudet har utarbeidet en fagoppsummering som gjelder religion og livssyn (oppdatert 2019). Denne finner du her.

Ombuder arbeider også på et overordnet nivå om dette temaet. Se ombudets rapport om soningsforhold her.