Seksuell trakassering vart peika på som ei utfordring i Politihøgskulen sin arbeidsmiljøundersøking i fjor. No skal ombodet, saman med Likestillingssenteret BERRE, halde kurs for leiinga ved Politihøgskulen, tilsette, tillitsvald og studentar om korleis ein kan førebygge og hindre seksuell trakassering.

Avtalen inneheld fem kurs i løpet av 2021. Inntil covid 19-situasjonen gjer det mogleg å møte kvarandre, vil kursa føregå digitalt. Kursa vil mellom anna omfatte ei orientering om likestillings- og diskrimineringslovverket, arbeid med caseoppgåver, og ei innføring i korleis varslar kan handterast.

Likestillingssenteret BERRE, LDO og Politihøgskulen heldt det første innleiande møtet i veke 11. Vi ser fram til samarbeidet i året som kjem.

Ombodet held kurs for ei rekke aktørar om førebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Ønsker verksemda di eit kursopplegg frå LDO, eller har de spørsmål om temaet? Ta kontakt med oss.

Vil du vite meir?


Ønsker du nyheitsbrev frå LDO? Send e-post til media@ldo.no