22. oktober kl 09.00-11.00: Klikk her for å delta

Kurset holdes som webinar.

 

Forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er det temaet ombudet mottar flest saker om innenfor arbeidslivet. Selv om diskrimineringsvernet i loven er sterkt, er det avgjørende for arbeidsgivere å få på plass rutiner for å sikre like muligheter for småbarnsforeldre.

På oppdrag fra ombudet har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2020 undersøkt opplevd forskjellsbehandling av arbeidstakere i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon.

Noen av hovedfunnene viser at

  • 12 % av kvinner har opplevd å bli spurt om graviditetsplaner på jobbintervju
  • 14 % kvinner og 10 % menn opplever negative reaksjoner fra leder når de forteller om at de skal bli foreldre
  • 22 % av midlertidig ansatte oppgir å ha opplevd å ikke få forlenget stillingen sin i forbindelse med graviditet eller foreldrepermisjon.

 

 

Kurset inneholder

  • En gjennomgang av regelverket i lys av relevante caser.
  • En gjennomgang av aktuelle problemstillinger som ansettelse, tilrettelegging, ammefri, lønn, rettigheter i permisjon og ved tilbakekomst.
  • Tips til hvordan arbeidsgivere kan forebygge diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon.

 

Læringsmål

  • Kjennskap til regelverket.
  • Erfaring med praktiske eksempler.
  • Kjennskap til gode rutiner og verktøy for å forhindre diskriminering av gravide, arbeidstakere i foreldrepermisjon og småbarnsforeldre.

 

Vil du vite mer?