- Det er i likestillings- og diskrimineringsloven man finner definisjonen på seksuell trakassering og en klargjøring av hvilke plikter arbeidsgivere har til å forebygge og forhindre seksuell trakassering. Dette står det lite om i arbeidsmiljøloven, sier Helene Jesnes, seniorrådgiver i LDO.

I et ferskt høringssvar støtter ombudet at forpliktelsene til forebygging av seksuell trakassering må tydeliggjøres i arbeidsmiljøloven. Dette er en lov som de fleste arbeidsgivere jobber aktivt med, i motsetning til likestillings- og diskrimineringsloven.

Les hele høringssvaret her.

 

Styrket veiledningsansvar

Ombudet mener at det å inkludere arbeid mot seksuell trakassering i det eksisterende HMS-arbeidet i virksomhetene vil øke sjansene for at arbeidsgivers plikter får praktiske utslag, og at de ansattes vern mot seksuell trakassering får reelt innhold. I tillegg bør det også henvises direkte til likestillings- og diskrimineringslovverket i arbeidsmiljøloven.

- Seksuell trakassering er fortsatt en stor utfordring i arbeidslivet, og derfor er dette høyst relevant og viktig. Til tross for Metoo og mye oppmerksomhet rundt problemet, tilsier vår erfaring at mange arbeidsgivere fortsatt ikke kjenner sine forpliktelser til å forebygge og forhindre seksuell trakassering, sier Jesnes.

Ombudet har et særlig veiledningsansvar når det gjelder seksuell trakassering. Dette ansvaret ble styrket fra 1.januar 2020, samtidig som Diskrimineringsnemnda fikk myndighet til å behandle klagesaker om seksuell trakassering.

Ombudet har en jevn og stor pågang av enkeltpersoner som tar kontakt før de bestemmer seg for om saken kan løses på arbeidsplassen, eller om de har en aktuell klagesak for nemnda.

 

- Vanskelige saker å håndtere

I tillegg har vi etterspørsel fra arbeidsgivere som ønsker kurs, samarbeid og veiledning.

- Den gjennomgående tilbakemeldingen vi får fra arbeidsgivere, er at dette er særlig vanskelige saker å håndtere. De setter stor pris på vår veiledning om lovverket, og er tydelige på at de ønsker å jobbe mest mulig forebyggende for å redusere risikoene for at seksuell trakassering skjer hos dem. At dette forebyggingsarbeidet bør innarbeides som en del av det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassene, er blant rådene vi gir til arbeidsgivere, sier Jesnes.

Ønsker din arbeidsplass kurs eller veiledning fra LDO? Ta kontakt med oss.

 

 

Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Send e-post til media@ldo.no