Helse- og omsorgssektoren

Ansatte i helse og omsorgssektoren har en ekstra risiko for å bli utsatt for seksuell trakassering fordi en jobber tett på sårbare mennesker, og har nær kontakt både med beboere, brukere, pasienter og pårørende. Pasienter kan være i en vanskelig livssituasjon og sykdomsbildet kan i noen tilfeller påvirke adferden.

Eksempler på kartlegging av risiko og forslag til tiltak i helse- og omsorgssektoren. Dette viser hvordan kartlegging, risikovurdering og tiltak kan gjøres i ulike avdelinger.

Eksempel på handlingsplan etter at det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering.

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Hjemmetjenesten
 Risiko
 • Alenearbeid med bruker, pasient, pårørende, ledere og kollegaer
 • Døgnkontinuerlig arbeid
 • Arbeid i brukers/pasientens private hjem
 • Stell og pleie
 • Høy tålekultur – en del av jobben
 • Lav bemanning
 • Kulturforskjeller
 • Mangelfull opplæring om trakassering er en risiko Arbeid med pasienter/brukere med kognitiv svikt/utviklingshemming
 Hvem rammes
 • Unge og nye arbeidstakere
 • Kvinner
 • Ufaglærte
 • Praksisstudenter og lærlinger
 • Midlertidig ansatte
 • Deltidsansatte
 • Ansatte som representerer eller oppfattes som mindretall
 Hva kan skje
 • Verbale seksualiserte kommentarer om kropp og utseende
 • Fysisk berøring på intime kroppsdeler (rumpe, skritt og bryster)
 • Ikke verbal trakassering – stirring, seksualiserte bevegelser
 • Uønskede nakenbilder på digitale plattformer
 • Utøvelse av vold, trusler og trakassering
 • Kommentarer om hudfarge, etnisitet og religion
 Tiltak
 • Jevnlige samtaler og opplæring om hva som ikke er akseptabel oppførsel (gråsoner og uklare grenser) fra beboere, brukere, pasienter, pårørende, ledere og kollegaer
 • Lage rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering
 • Gi opplæring i rutiner

 Eksempler på rutiner:

 • Ikke gå inn alene på rom der en vet en kan bli utsatt for seksuell trakassering
 • Ikke jobbe med lukket dør der en vet en kan bli utsatt for seksuell trakassering
 • Gi ansatte aksept og trygghet til å gå fra den uønskede situasjonen
 • Lav terskel for og plikt til å melde fra om uønsket oppførsel
 • Risikovurdering av pasienter som kan utsette ansatte for vold, trusler og trakassering
 • Mulighet for å tilkalle hjelp (for eksempel vaktselskap eller politi)
 • Debriefing – etisk refleksjon

 Nyttige lenker

 

Eksempel på handlingsplan etter at det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering.

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Ambulansetjenesten
 Risiko
 • Situasjoner hvor det kan stå mellom liv og død
 • Møte med mennesker i kritiske livssituasjoner
 • Døgnkontinuerlig arbeid
 • Arbeid i pasientens private hjem
 • Arbeid i «private situasjoner»
 • Utagering
 • Høy tålekultur – en del av jobben
 • Høyt arbeidspress og raske beslutninger
 • Mangelfull opplæring om trakassering er en risiko
 Hvem rammes
 • Unge og nye arbeidstakere
 • Kvinner
 • Lærlinger /studenter i praksis
 • Ansatte som representerer eller oppfattes som mindretall
 Hva kan skje
 • Seksualiserte kommentarer om kropp og utseende
 • Uønsket fysisk berøring på intime kroppsdeler (rumpe, skritt og bryster)
 • Seksuelle tilnærmelser
 • Utøvelse av vold, trusler og trakassering
 • Kommentarer om hudfarge, etnisitet og religion
 Tiltak
 • Jevnlige samtaler og opplæring om hva som ikke er akseptabel oppførsel (gråsoner og uklare grenser) fra brukere, pasienter, pårørende, ledere og kollegaer
 • Lage rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering
 • Gi opplæring i rutiner

 Eksempler på rutiner:

 • Lav terskel for og plikt til å melde fra om uønsket oppførsel og hendelser
 • Mulighet for å tilkalle ekstra hjelp (for eksempel politiet)

 Nyttige lenker:

Eksempel på handlingsplan etter at det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering.

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Psykiatri
 Risiko
 • Pasientgruppe med moderat/alvorlig psykiatrisk lidelse med tilhørende atferd
 • Stor grad av aksept for avvikende atferd hos pasientene.
 • Alenearbeid med bruker, pasient, pårørende, ledere og kollegaer
 • Døgnkontinuerlig arbeid
 • Arbeid i brukers/pasientens private hjem
 • Høyt arbeidspress
 • Mangelfull opplæring om trakassering er en risiko
 Hvem rammes
 • Unge og nye arbeidstakere
 • Kvinner
 • Praksisstudenter og lærlinger
 • Ufaglærte
 • Ansatte i avhengighetsforhold til kollegaer (veiledning, supervisjon, behov for tilgang til ulike oppgaver/prosedyrer mv)
 • Midlertidig ansatte
 • Deltidsansatte
 • Ansatte som representerer eller oppfattes som mindretall
 Hva kan skje
 • Seksualiserte kommentarer om kropp og utseende
 • Uønsket fysisk berøring på intime kroppsdeler (rumpe, skritt og bryster)
 • Utøvelse av vold, trusler og trakassering
 • Seksuelle tilnærmelser
 • Kommentarer om hudfarge, etnisitet og religion
 Tiltak
 • Jevnlige samtaler og opplæring om hva som ikke er akseptabel oppførsel (gråsoner og uklare grenser) fra beboere, brukere, pasienter, pårørende, ledere og kollegaer
 • Lage rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering
 • Gi opplæring i rutiner

 Eksempler på rutiner:

 • Ikke gå inn alene på rom der en vet en kan bli utsatt for seksuell trakassering
 • Ikke jobbe med lukket dør der en vet en kan bli utsatt for seksuell trakassering
 • Gi ansatte aksept og trygghet til å gå fra den uønskede situasjonen
 • Lav terskel for og plikt til å melde fra om uønsket oppførsel
 • Risikovurdering av pasienter som kan utsette ansatte for vold, trusler og trakassering
 • Mulighet for å tilkalle hjelp (for eksempel vaktselskap eller politi)
 • Debriefing – etisk refleksjon

Eksempel på handlingsplan etter at det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering.

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Sykehjem
 Risiko
 • Alenearbeid med beboer, pasient, pårørende, ledere og kollegaer
 • Døgnkontinuerlig arbeid
 • Arbeid i «private situasjoner»
 • Stell og pleie
 • Vold, trusler og trakassering
 • Høy tålekultur – en del av jobben
 • Lav bemanning
 • Kulturforskjeller
 • Mangelfull opplæring om trakassering er en risiko
 Hvem rammes
 • Unge og nye arbeidstakere
 • Kvinner
 • Ufaglærte
 • Praksisstudenter og lærlinger
 • Midlertidig ansatte
 • Deltidsansatte
 • Ansatte som representerer eller oppfattes som mindretall
 Hva kan skje
 • Seksualiserte kommentarer om kropp og utseende
 • Uønsket fysisk berøring på intime kroppsdeler (rumpe, skritt og bryster)
 • Utøvelse av vold, trusler og trakassering
 • Seksuelle tilnærmelser
 • Kommentarer om hudfarge, etnisitet og religion
 Tiltak
 • Jevnlige samtaler og opplæring om hva som ikke er akseptabel oppførsel (gråsoner og uklare grenser) fra beboere, brukere, pasienter, pårørende, ledere og kollegaer
 • Lage rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering
 • Gi opplæring i rutiner

 Eksempler på rutiner:

 • Ikke gå inn alene på rom der en vet en kan bli utsatt for seksuell trakassering
 • Ikke jobbe med lukket dør
 • Gi ansatte aksept og trygghet til å gå fra den uønskede situasjonen
 • Lav terskel for og plikt til å melde fra om uønsket oppførsel
 • Risikovurdering av pasienter som kan utsette ansatte for vold, trusler og trakassering
 • Mulighet for å tilkalle hjelp (for eksempel vaktselskap eller politi)
 • Debriefing – etisk refleksjon

Eksempel på handlingsplan etter at det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering.

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Sykehus  
 Risiko
 • Møte med mennesker i kritiske livssituasjoner
 • Alenearbeid med pasient, pårørende, ledere og kollegaer
 • Døgnkontinuerlig arbeid
 • Arbeid i «private situasjoner»
 • Utagering
 • Vold, trusler og trakassering
 • Høy tålekultur – en del av jobben
 • Høyt arbeidspress og raske beslutninger
 • Stell og pleie
 • Lav bemanning
 • Kulturforskjeller
 • Mangelfull opplæring er en risiko
 Hvem rammes
 • Unge og nye arbeidstakere
 • Kvinner
 • Praksisstudenter og lærlinger
 • Leger i spesialisering og nyutdannede sykepleiere
 • Ansatte i avhengighetsforhold til kollegaer (veiledning, supervisjon, behov for tilgang til ulike oppgaver/prosedyrer mv)
 • Ufaglærte
 • Midlertidig ansatte
 • Deltidsansatte
 • Ansatte som representerer eller oppfattes som mindretall
 Hva kan skje
 • Seksualiserte kommentarer om kropp og utseende
 • Uønsket fysisk berøring på intime kroppsdeler (rumpe, skritt og bryster)
 • Utøvelse av vold, trusler og trakassering
 • Seksuelle tilnærmelser
 • Kommentarer om hudfarge, etnisitet og religion
 Tiltak
 • Jevnlige samtaler og opplæring om hva som ikke er akseptabel oppførsel (gråsoner og uklare grenser) fra pasienter, pårørende, ledere og kollegaer
 • Lage rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering
 • Gi opplæring i rutiner

 Eksempler på rutiner:

 • Ikke gå inn alene på rom der en vet en kan bli utsatt for seksuell trakassering
 • Ikke jobbe med lukket dør der en vet en kan bli utsatt for seksuell trakassering
 • Gi ansatte aksept og trygghet til å gå fra den uønskede situasjonen
 • Lav terskel for og plikt til å melde fra om uønsket oppførsel
 • Risikovurdering av pasienter som kan utsette ansatte for vold, trusler og trakassering
 • Mulighet for å tilkalle hjelp (for eksempel vaktselskap eller politi)
 • Det kan stå mellom liv og død, og ansatte kan ikke gå fra den uønskede situasjonen. Det er viktig å ha rutine for å følge opp situasjonen i etterkant

Eksempel på handlingsplan etter at det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering.

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Legekontor
 Risiko
 • Situasjoner hvor det kan stå mellom liv og død
 • Møte med mennesker i kritiske livssituasjoner
 • Alenearbeid med pasient, pårørende, ledere og kollegaer
 • Arbeid i «private situasjoner» (for eksempel avkledning)
 • Utagering
 • Vold, trusler og trakassering
 • Høy tålekultur – en del av jobben
 • Høyt arbeidspress og raske beslutninger
 • Lav bemanning
 • Kulturforskjeller
 • Møte med sårbare personer
 • Mangelfull informasjon og opplæring kan føre til uakseptabel kommunikasjon
 Hvem rammes
 • Unge og nye arbeidstakere
 • Kvinner
 • Praksisstudenter og lærlinger
 • Leger i spesialisering
 • Helsesekretærer
 • Midlertidig ansatte
 • Deltidsansatte
 • Ansatte som representerer eller oppfattes som mindretall
 Hva kan skje
 • Seksualiserte kommentarer om kropp og utseende
 • Uønsket fysisk berøring på intime kroppsdeler (rumpe, skritt og bryster)
 • Utøvelse av vold, trusler og trakassering
 • Seksuelle tilnærmelser
 • Kommentarer om hudfarge, etnisitet og religion
 Tiltak
 • Jevnlige samtaler og opplæring om hva som ikke er akseptabel oppførsel (gråsoner og uklare grenser) fra pasienter, pårørende, ledere og kollegaer
 • Lage rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering
 • Gi opplæring i rutiner

 Eksempler på rutiner:

 • Ikke gå inn alene på rom der en vet en kan bli utsatt for seksuell trakassering
 • Gi ansatte aksept og trygghet til å gå fra den uønskede situasjonen
 • Lav terskel for og plikt til å melde fra om uønsket oppførsel
 • Risikovurdering av pasienter som kan utsette ansatte for vold, trusler og trakassering
 • Mulighet for å tilkalle hjelp (for eksempel vaktselskap eller politi)
 • Det kan stå mellom liv og død, og ansatte kan ikke gå fra den uønskede situasjonen. Det er viktig å ha rutine for å følge opp situasjonen i etterkant