Hotell- og restaurant-, og utelivsbransjen

Eksempler på kartlegging av risiko og forslag til tiltak i hotell-, restaurant-, og utlivsbransjen. Dette viser hvordan kartlegging, risikovurdering og tiltak kan gjøres i ulike avdelinger.

Eksempel på handlingsplan etter at det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering.

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Husøkonomavdeling
 Risiko
 • Mange jobber alene, også om kvelden
 • Alenearbeid omfatter alle arbeidssituasjoner der man som ansatt er alene
 • Gjestene opplever rommet som en privatsone og «glemmer» at ansatte er på jobb
 Hvem rammes
 • Kvinner
 • Unge og nye ansatte
 • Ansatte med minoritetsbakgrunn og dårlig språkkunnskap
 • Mange midlertidig og deltidsansatte som ikke kjenner sine rettigheter og plikter
 Hva kan skje
 • Nakne gjester på rom
 • Seksuelle tilnærmelser
 • Seksuelle kommentarer
 Tiltak
 • Samtale/opplæring om hva som ikke er akseptabel oppførsel
 • Regler for å ikke gå inn på bo-rom med gjester eller å jobbe med lukket dør
 • Plikt til å varsle ved brudd
 • Rett til å trekke seg ut av vanskelige situasjoner
 • Leder eller annen ansvarlig skal ta over situasjonen ved brudd
 • Avklaring av hvordan episoder rapporteres og konsekvenser for gjester

Eksempel på handlingsplan etter at det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering.

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Alenearbeid
 Risiko
 • Det er vanskelig å tilkalle hjelp
 • Det er større fare for alvorlige overgrep
 • Økt risiko ved servering av alkohol og fulle gjester
 • Nattarbeid
 • Stille perioder hvor ansatte er alene med utilregnelige/ubehagelige gjester/kunder
 Hvem rammes
 • Unge, kvinnelige ansatte
 • Ansatte med minoritetsbakgrunn og dårlig språkkunnskap
 Hva kan skje
 • Overgrep
 • Truende oppførsel
 • Seksuelle kommentarer fra gjester/kunder
 • Seksuelle handlinger fra gjester/kunder
 Tiltak
 • Mulighet til å kalle inn assistanse
 • Samtale/opplæring om hva som ikke er akseptabelt fra gjester/kunder
 • Plikt til å varsle ved brudd
 • Rett til å trekke seg ut av situasjoner (der det er mulig)
 • Avklaring av hvordan episoder rapporteres og konsekvenser for gjester

Eksempel på handlingsplan etter at det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering.

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Baransatte og servitører
 Risiko
 • Servering av alkohol
 • Trakassering blir ofte tolerert fordi det kommer fra gjester
 • Berusede gjester
 • Kvelds- og nattarbeid
 • Alenearbeid
 • Arbeid i private situasjoner
 Hvem rammes
 • Kvinner og unge ansatte
 • Ansatte under opplæring
 Hva kan skje
 • Seksuelle kommentarer fra gjester
 • Seksuelle handlinger fra gjester
 • Seksuelle kommentarer og tilnærmelser fra kollegaer
 Tiltak
 • Samtale/opplæring om hva som ikke er akseptabelt fra gjester og mellom ansatte
 • Opplæring av kollegaer slik at de støtter nyansatte, ekstrahjelper og unge kvinner
 • Oppfriskning i forbindelse med sesonger som julebord og firmafester
 • Plikt til å varsle ved brudd
 • Opplæring og avtale med vaktselskaper om håndtering
 • Avklare konsekvenser og etterspill for kunder

Eksempel på handlingsplan etter at det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering.

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Kjøkken
 Risiko
 • Arbeidskultur med høyt tempo og hierarki
 • Kveldsarbeid og uregelmessig arbeidstid
 • Sosialt etter vakt
 Hvem rammes
 • Lærlinger og praksisplasser eller andre ansatte under opplæring
 • Unge kvinnelige ansatte
 Hva kan skje
 • Seksuelle kommentarer fra kollegaer og ansatte med lederansvar
 • Seksuell tilnærmelser fra kollegaer og ansatte med lederansvar
 Tiltak
 • Samtale/opplæring med ansatte om hva som er akseptabel oppførsel
 • Særskilte regler for å beskytte lærlinger og elever i praksis
 • Plikt til å varsle ved brudd

Tabellen viser eksempler på farer/problemer som kan kartlegges - Lærlinger og ansatte under opplæring
 Risiko
 • Avhengighet og underordning
 • Kveldsarbeid og uregelmessig arbeidstid
 • Service for gjester og kunder
 • Berusede gjester
 • Sosiale settinger i forbindelse med jobben
 Hvem rammes
 • Unge og kvinnelige ansatte
 • Ansatte under opplæring
 Hva kan skje
 • Seksuelle kommentarer fra kollegaer og ansatte med lederansvar
 • Seksuell tilnærmelser fra kollegaer og ansatte med lederansvar
 Tiltak
 • Særskilt opplæring av lærlingsansvarlige om trakassering
 • Ta tak i negativ kultur på avdelingen før lærlingen kommer
 • Opplæring av nye lærlinger om hvor grensen går og hvem de skal varsle hvis den brytes