Nyhetsarkiv 2007

 • 31.12.07
  Diskriminerte får ikke rettshjelp

  Dagens rettshjelpordning for diskriminerte er altfor dårlig. Dersom regjeringen kutter bevilgningene til fri rettshjelp, vil det bli enda vanskeligere for diskriminerte å ta saken sin til retten, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 21.12.07
  Høyesterett opphever Vigrid-frifinnelse

  Høyesterett har opphevet lagmannsrettens frifinnelse av Vigridleder Tore W. Tvedt. Den mener lagmannsretten har anvendt loven feil. Nå må saken behandles på nytt.

   

 • 18.12.07
  Menigheten bestemmer, ikke bispedømmet

  Bispedømmerådene har ikke lov til å avvise homofilt samboende jobbsøkere dersom menigheten ikke har bedt om det.

 • 14.12.07
  Homofile innvandrere

  Det var eksplosivt stoff på agendaen da Skeiv verden og EMI inviterte til konferanse med tittel «Homofile med innvandrer bakgrunn» på Oslo Kongressenter torsdag 12. desember.

 • 30.11.07
  Vant fram i likelønnssak Oslo Tingrett har gitt en tidligere konsulent i Aftenposten medhold i likelønnssaken hun anmeldte for nesten tre år siden.
 • 23.11.07
  -Skolen gir gutter muligheten til ikke å lære - 8 av 10 elever som får spesialundervisning idag er gutter, og bare en tredel av tiden i denne undervisningen brukes til skolefag. Det opplyste professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark da kjønnsulikhetene i skolen ble debattert hos Likestillings- og diskrimineringsombudet i dag.
 • 22.11.07
  Kontaktkonferansen Den 15. januar 2008 inviteres politikere, embetsverk, frivillige organisasjoner, forskere og andre aktører fra sivilt samfunn til å diskutere aktuelle likestillingsutfordringer og finne løsninger som fremmer kvinners rettigheter og likestilling mellom menn og kvinner. Konferansen bygger på en erkjennelse av at likestillingsresultater avhenger av godt samarbeid mellom ulike aktører.
 • 21.11.07
  Arbeidsgiverne utestenger funksjonshemmede Nærmere 50 % av virksomheter som i dag ikke har ansatte med redusert funksjonsevne, mener dette er fullt mulig med tilrettelegging. Hvorfor gjør de det ikke da?”
  -Utestenging  av funksjonshemmede i arbeidslivet er det mest gjenstridige politikkområdet å få forandring på, sier  seniorforsker Steinar Widding i  Arbeidsforskningsinstituttet.
 • 08.11.07
  Mer likestilt yrkesskadeerstatning

  Likestillings- og diskrimineringsombudet er fornøyd med at regjeringen nå går i riktig retning av en mer likestilt yrkesskadeerstatning. Det å la belastningsskader som er typisk for kvinneyrkene også bli omfattet av yrkesskadeordningen, er et krav som Likestillings- og diskrimineringsombudet har fremmet i lang tid.

 • 02.11.07
  Gratulerer – du er blitt en levende fisk!

  Maria Aurdal i 6 B ved Uranienborg skole får sitt ”fiskekort” av Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. 100 skoleklasser har lært hvordan de skal bli levende fisk – og svømme mot strømmen – ved Nobels Fredssenter i år.

 • 25.10.07
  Flere seniorer i arbeid I 2011 skal yrkesaktiviteten blant eldre arbeidstagere være høyere. Både Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, LO leder Roar Flåthen og direktør for arbeidsliov i NHO, Siri Røine, var tilstede da Senter for seniorpolitikk i dag presenterte en treårig strategiplan og en treårig kampanje for seniorpolitikk.
 • 23.10.07
  Karl Evang-prisen til Asbjørn Kjønstad

  Professor Asbjørn Kjønstad ble i dag tildelt Karl-Evang-prisen for 2007. Prisen ble delt ut under det årlige Evang-seminaret som i år hadde tittelen ”Pyskiatri og farlighet”.

 • 19.10.07
  Nytt perspektiv på likestilling i arbeidslivet

  -Jeg trodde at likestilling bare hadde med kjønn å gjøre. Det er viktig at det utvidete likestillingsperspektivet også blir en del av vernearbeidet, sier Per Martin Pettersen, hovedvernombud i Hedmark Fylkeskommune og deltager på LDOs kurs ”Like muligheter i arbeidslivet”.

 • 18.10.07
  -Godt arbeid må videreføres

  -Karita Bekkemellem har gjort en god jobb på områdene likestilling og diskriminering. Dette arbeidet må videreføres, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Ombudet gratulerer Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen til ny barne- og likestillingsminister.

 • 18.10.07
  Flerkulturelle journalister

  NRK trenger flere flerkulturelle journalister. Norsk Rikskringkasting søker nå etter i alt 15 stipendiater for å øke rekrutteringen av flerkulturelle journalister. -Det er flott at NRK nå tar tak i dette, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.


   

 • 17.10.07
  YS- likestillingspris går til Pro Senterets leder

  Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås gratulerer Liv Jessen og Pro senteret med prisen fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.  YS gir prisen til Jessen for hennes store innsats for prostituerte.  Hun har i mange år arbeidet for at de som vil ut av prostitusjon skal tilbys anerkjennelse og beskyttelse.

   

 • 09.10.07
  Året for like muligheter for alle

  -Vi er fortsatt ikke i mål når det gjelder arbeidet for likestilling og mot diskriminering, men ”Året for like muligheter for alle” har hjulpet oss et stykke på vei.
  Det sa Beate Gangås da hun og Belinda Pyke i EU-kommisjonen idag oppsummerte det europeiske året for like muligheter.

   

 • 08.10.07
  Anmeldelse henlagt

  Politiet i Oslo har henlagt anmeldelsen mot Likestillings- og diskrimineringsombudet for rasediskriminering.

 • 08.10.07
  Alta kommunes nei til homoplan

  Likestillings- og diskrimineringsombudet beklager at Alta kommune ikke vil utarbeide en handlingsplan for bedre levekår for lesbiske, homofile og bifile.
  - En slik plan vil kunne gi bedre levekår og livskvalitet for denne gruppen i Alta, sier Beate Gangås.

 • 04.10.07
  Ny strategiplan for arbeid pg psykisk helse
 • 27.09.07
  Blomst til NHO Reiseliv

  Likestillings- og diskrimineringsombudet påskjønner NHO Reiseliv for en åpen og inkluderende holdning i forbindelse med den nye ekteskapsloven.

 • 21.09.07
  Kvinneflertall i regjeringen

  Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås gratulerer regjeringen Stoltenberg med å være første regjering i Norge med flere kvinner enn menn.

   

 • 19.09.07
  - Regjeringen må vurdere å endre valgloven

  - 37,4 prosent kvinner i landets kommunestyrer er altfor lite, og regjeringen må vurdere endringer i valgloven, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 14.09.07
  Homofile blir mobbet og banket Unge homofile mobbes. Halvparten har vært utsatt for vold og trusler. Det er først og fremst jevnaldrende som utøver volden
 • 13.09.07
  Mindretall i politiet er negative til innvandrere

  Et mindretall blant de ansatte i Sør-Trøndelag politidistrikt gir uttrykk for negative holdninger til folk med innvandrerbakgrunn, viser en undersøkelse som ble lagt fram torsdag.

 • 12.09.07
  Omskjæring stoppes ikke med strakstiltak

  - Ad hocbaserte tiltak er ikke nok. Myndighetene må iverksette langsiktige tiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 10.09.07
  Hvite menn sitter trygt

  Med tittelen ”–Stem ut heterofile, hvite menn” snudde Aftenposten 6. september ombudets uttalelse på hodet og siterte det feilaktig.  Mange aviser har videreformidlet det uriktige sitatet.

 • 06.09.07
  Utlysning – Mangfoldsprisen 2007

  Mangfoldsprisen skal deles ut til en virksomhet som har utmerket seg positivt gjennom innsats som fremmer etnisk mangfold på arbeidsplassen.

 • 04.09.07
  SaLDO 2007

  For første gang presenterer Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) et likestillingsregnskap ikke bare for kjønn, men også for områder som etnisitet, nedsatt funksjonsevne, alder, religion og seksuell orientering.

 • 04.09.07
  Ombudets praksis

  Likestillings- og diskrimineringsombudet tok i imot 288 klagesaker i 2006. Mer enn en tredel gjaldt kjønnsdiskriminering i arbeidslivet.

 • 31.08.07
  Gransking pågår

  Likestillings- og diskrimineringsombudet har satt i gang gransking for å vurdere om det har skjedd brudd på diskrimineringsloven i ambulansesaken. Både Ullevål universitetssykehus og ambulansepersonalet blir kraftig kritisert i en rapport fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus.

   

 • 28.08.07
  Kryss en kvinne

   De "holdt tungen rett i munnen" og greide seg bra, både SVs ordførerkandidat , Marianne Borgen, og Høyres kandidat Fabian Stang, da de tirsdag stilte til kunnskapsduell i likestillings- og diskrimineringsombudets Kryss en kvinne-aksjon på Egertorget i Oslo.

 • 24.08.07
  For dårlig oppfølging

  Politikererklæringen om en valgkamp fri for diskriminering er ikke godt nok fulgt opp av alle partiene. Det oppdaget likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås da hun inspiserte valgbodene i Oslo onsdag. Bare SV hadde hengt opp erklæringen om en inkluderende valgkamp. Representantene fra Ap, Frp, Høyre, Venstre og RV/Rødt hadde ikke en gang hørt om erklæringen.

 • 15.08.07
  Hanssen vil kartlegge offentlig diskriminering

  Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil på oppfordring fra ombudet undersøke omfanget av offentlig diskriminering.

 • 10.08.07
  Frykter Ali ble diskriminert

  Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås utelukker ikke at Ali Haij Mohamed ble utsatt for etnisk diskriminering da ambulansepersonell nektet å ta ham med til sykehuset. Nå krever hun at sykehuset redegjør for rutiner i slike saker.

 • 03.08.07
  Full støtte i kampen for gravide kvinner

  Karita Bekkemellem støtter ombudets forslag om spørreforbud mot graviditet på jobbintervju. Men ombudet vil gå lenger. Bøtelegging av arbeidsgivere som diskriminerer får støtte fra rødgrønne politikere.

 • 27.07.07
  Stanser annonsekampanje

  Bilde av T-banevogn

  Oslo T-banedrift avbryter rekrutteringskampanjen der de søker ”pålitelige kvinner med ansvarsfølelse”, etter pålegg fra ombudet.

 • 13.07.07
  Ombudet anmelder nettsted

  Likestillings- og diskrimineringsombudet anmelder ansvarlig redaktør for nettstedet www.norgespatriotene.org til politiet. Beate Gangås skriver i anmeldelsen at ombudet mener enkelte ytringer på nettsiden både gir uttrykk for ”ideer om raseoverlegenhet” og ideer ”om rasehat”, og at de er egnet til å fremme slike ideer.

 • 05.07.07
  Diskrimineres på campingplassen

  I Norge er det forbudt å diskriminere noen på grunn av etnisk opprinnelse. Likevel mottar Likestillings- og diskrimineringsombudet jevnlig henvendelser fra tatere  og sigøynere som nektes adgang til campingplasser.

 • 03.07.07
  Gravid fratatt jobbtilbud

  En kvinne klaget til ombudet fordi hun mente det reisebyrået hun jobbet i gikk fra et tilbud om jobb da de fikk vite at hun var gravid.

 • 03.07.07
  Toppolitikere mot diskriminering

  På invitasjon fra likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås skrev toppolitikere fra alle de største partiene i dag under på en erklæring mot diskriminering i valgkampen. Nå forplikter partiene seg til å drive en valgkamp uten diskriminering og fremmedfrykt.

 • 03.07.07
  KRL dømt i Strasbourg

  Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har slått fast at det norske KRL-faget er i strid med menneskerettene. Det er både Human Etisk Forbund og Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås glade for.

 • 03.07.07
  Politikernes ansvar for en inkluderende valgkamp

  Dette dokumentet gjelder for alle som er involvert i Kommunestyre- og fylkestingsvalget, uavhengig av om de er representanter, partimedlemmer, partitilhengere eller valgkampmedarbeidere.

   

 • 02.07.07
  Skeiv solidaritet med Kenya

  Kenyanske Pouline Kimani er i Norge for å fortelle hvordan det er å være lesbisk eller homofil i Øst Afrika. Fredag satt Likestillings- og diskrimineringsombudet på tilhørerbenken.

 • 27.06.07
  Ombudet foreslår grønn linje mot omskjæring

  Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås mener det må settes i gang strakstiltak mot omskjæring. Hun vil ha et gratis nummer der folk kan ringe inn og få råd og hjelp.

 • 27.06.07
  Menn topper kommunelistene - igjen

  Årets kommunelister har 42 prosent kvinner. Men førsteplassen på lista er fremdeles forbeholdt en hvit mann.

 • 21.06.07
  Varsler strengere straff for homovold

  Storberget vil ha strengere straff for homovold når straffeloven revideres neste år, men funksjonshemmede står fremdeles uten vern mot hatkriminalitet.

 • 13.06.07
  Vil stanse diskriminering av sigøynere på campingplasser

  Ombudet inviterer NHO Reiseliv til samarbeid om å stanse diskrimineringen av romanifolk på norske campingplasser.  Ombudet kjenner til flere tilfeller der sigøynere og polakker er blitt avvist ved porten.

 • 13.06.07
  Bli med på filmkonkurransen Superkort

  Beate Gangås

  Likestillings- og diskrimineringsombudet og Filmere inviterer unge filmskapere til å lage minuttfilmer til årets Superkortkonkurranse. Temaet for konkurransen er din og min rett til å bli sett, respektert og delta. Filmene som kommer til finalen vil bli vist en hel uke hver på alle kinoene i Norge og i Oslo-taxiene i sommer. Vinneren av konkurransen blir kåret på filmfestivalen i Haugesund.

 • 08.06.07
  Equalitaspris til Aker stadion

  Aker Stadion og arkitekt Kjell Kosberg var de første som la forholdene til rette for funksjonshemmede på et elitestadion. Torsdag fikk de ombudets Equalitaspris som honnør for innsatsen.

 • 06.06.07
  Åge Aleksandersen hedret med Equalitasprisen

  Åge Aleksandersen mottar Bevisstprisen

  Åge Aleksandersen, idrettsutøver Stig Morten Sandvik og teatergruppen Panter Tanter har alle utmerket seg i kampen mot usaklig forskjellsbehandling. Onsdag 5. juni hedret ombudet dem med Equalitaspriser.

 • 01.06.07
  Hev permisjonssatsene

  Mange familier taper inntekt dersom mannen skal ta større del av foreldrepermisjonen. Dersom regjeringen øker grensen for refusjon av lønn under permisjon, vil 200.000 færre familier tape på at far er hjemme med barnet.

 • 01.06.07
  Utenriksdepartementet diskriminerer

  Utenriksdepartementet (UD) bryter arbeidsmiljøloven, uttaler ombudet. Kravet UD setter om aldersbegrensning for søkere til aspirantkurset, er diskriminerende.

 • 31.05.07
  Tromsø kommune får Equalitasprisen

  Tromsø er landets mest likestilte kommune. På onsdag 30. mai hedret ombudet kommunen og ordfører Herman Kristoffersen med Equalitasprisen.

 • 25.05.07
  Må opplyse om homonekt

  Ombudet har henlagt saken mot Oslo bispedømmeråd etter at den homofile presten som biskop Kvarme nektet å ansette, likevel har fått vikarjobb. Ombudet ber samtidig bipsedømmerådet skjerpe ansettelsesrutinene.

 • 16.05.07
  Brantenberg mottok Equalitas

  Bilde av Gerd Brantenberg

  Tirsdag 15. mai delte likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås ut Equalitasprisen til Gerd Brantenberg.

 • 14.05.07
  En milepæl for norsk kvinne- og idrettshistorie

  Bilde av en roseLikestillings og diskrimineringsombud Beate Gangås gratulerer NIF med det historiske valget av Norges første kvinnelige idrettspresident. Hun sender blomster til nyvalgte Tove Paule.

 • 14.05.07
  Equalitaspris til von der Lippe

  Bilde av Beate Gangås og Gerd von der Lippe

  Likestillings- og diskrimineringsombudet hedret Gerd von der Lippe med Equalitasprisen. Lørdag var det 35 år siden von der Lippe løp Holmenkollstafetten som første kvinne.

 • 14.05.07
  Debatt om russ og pornofilm i Fredrikstad

  I dag og i morgen besøker Likestillings- og diskrimineringsombudet Fredrikstad med Equalitas-vektere, filmvisning, debatt, prisutdeling og konsert.

 • 11.05.07
  Hedrer Gerd von der Lippe

  Ombudet hedrer Gerd von der Lippes innsatts for likestilling i idretten og stiller til start i Holmenkollstafetten med Øyvind Foss på brystet.