Nyhetsarkiv 2012

 • 28.12.12
  Likestillingsåret 2012

  2012 har vært preget både av den store likestillingsdebatten, og sakene som angår enkeltmenneskers liv. Her er et tilbakeblikk.

 • 27.12.12
  Kampen som aldri må ta slutt

  − I Norge brytes grunnleggende menneskerettigheter hver eneste dag.
  Nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet Elisabeth Lier Haugseth, forteller om rollen som konvensjonsovervåker.

 • 19.12.12
  Nye rettleiingssider

  Onsdag publiserte vi rettleiingssider for dei som tilbyr offentlege tenester, og dei som bruker disse tenestene. Sidene gir råd og rettleiing om korleis ein kan sikre at alle får eit like godt tilbod, uavhengig av for eksempel kjønn, funksjonsevne og religion.

 • 18.12.12
  Voldens prislapp

  − Endelig har regjeringen fått på plass en bred analyse av hva vold mot kvinner og vold i nære relasjoner koster samfunnet, sier nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth.

 • 14.12.12
  Endret rutetilbud - klagesak henlagt

  - Det er sjelden vi henlegger saker før de er ferdigbehandlet, og vi ble veldig fornøyde da vi kunne gjøre det i denne saken, sier Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 11.12.12
  Råd for eit inkluderande julebord

  Julebordet er eit godt høve til å bli betre kjent med kollegaer. Dessverre er det slik at mange julebord ikkje inkluderer alle.

 • 11.12.12
  Nye statistikksider De siste fem årene har ombudet behandlet om lag 8 000 saker om diskriminering. - Nå har vi samlet disse sakene i grafer og tabeller på nettsidene våre. Vi håper de nye statistikksidene vil være et nyttig verktøy for de som har lyst til å se nærmere på utviklingen på likestillings- og diskrimineringsfeltet, sier prosjektleder Hanne Cecilie Hougen.
 • 11.12.12
  Må forebygges i skolen

  Likestillings- og diskrimineringsombudet mener arbeidet mot seksuell trakassering må starte allerede i skolen. - Derfor er Likestillingsutvalgets forslag til program for forebygging av seksuell trakassering så viktig, sier ombudets nestleder Elisabeth Lier Haugseth.

 • 08.12.12
  Seksuell trakassering er ulovlig

  - Seksuell trakassering er et problem alle ledere må ta på alvor. Det innebærer blant annet godt innarbeidede rutiner for forebygging og varsling, sier Bjørg Unstad, avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 05.12.12
  - Vi ønskjer oss fleire kvinner

  Nyleg besøkte likestillings- og diskrimineringsombod Sunniva Ørstavik Stavanger, og fikk høyre om rekrutteringsutfordringar olje- og gassindustrien står overfor.

 • 01.12.12
  Frihet fra vold

  − Selv om Norge gjør mye bra i arbeidet mot vold mot kvinner, gjennom planer og tiltak, ser vi ikke endringer i statistikken, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på frokostmøtet “Frihet fra vold” hos ombudet fredag.

 • 30.11.12
  Økt rettssikkerhet for barn

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter i all hovedsak alle endringsforslag som bidrar til å øke barns
  rettsikkerhet i saker med volds- og overgrepsproblematikk.

 • 30.11.12
  Kvitrar på jobb

  Carl Fredrik Riise og Ragnar Lie sin jobb er å rettleie folk som meiner dei er blitt diskriminert. Riise og Lie har laga #dagenseksempel og #telefonvakt på Twitter, for å gje informasjon om ombodet sitt arbeid.

 • 28.11.12
  Høring "Politikk for likestilling"

  I går sendte Likestillings- og diskrimineringsombudet sin høringsuttalelse på NOU 2012:15 “Politikk for likestilling”. Ombudet støtter i all hovedsak forslagene til Likestillingsutvalget, og krever at regjeringen følger opp med et stort løft for likestilling.

 • 27.11.12
  Hatkriminalitet mot funksjonshemmede

  I Storbritannia ble det i 2011 rapportert 1937 hendelser av hatkriminalitet mot funksjonshemmede. Mye tyder på at problemet er stort i Norge også, men norske myndigheter rapporter ikke på hatkriminalitet mot personer med nedsatt funksjonsevne.

 • 25.11.12
  Rettsløse kvinner

  – Ingen kvinne i Norge skal føle seg tvunget til å bli i et forhold preget av vold, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

 • 21.11.12
  Samediskriminering på dagsorden

  “En good same, er en død same!” er en av kommentarene på et blogginnlegg om diskriminering av samer.

  – Jeg blir sint av å lese denne typen kommentarer, og spesielt fordi jeg vet at man ikke trenger lete lenge for å finne dem. Hvordan kan noen tillate seg å si det?, spør likestilings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 21.11.12
  Frokostmøte: Frihet fra vold

  Bli kjent med Europarådskonvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet inviterer til frokostmøte fredag 30. november 2012.

 • 20.11.12
  Oljerikdom forsterkar tradisjonelle kjønnsroller

  − Likestillinga går bakover når kvinna blir avhengig av mannen sin inntekt, seier likestillings- og diskrimineringsombod Sunniva Ørstavik, etter at ho måndag møtte kommunetoppar, fylkesmann, og representantar frå olje- og gassektoren. Tema var likestillingsutfordringar i Stavanger-regionen.

 • 12.11.12
  Nulltoleranse for trakassering

  En gjennomgang av saker Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet, viser at norske arbeidsgivere ikke har gode nok rutiner for å forebygge og varsle om trakassering.  

 • 12.11.12
  Samer diskrimineres hver dag

  Tromsø må sette arbeid mot diskriminering av samer på den politiske agendaen. Det er en av konklusjonene etter et fagmøte arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombudet torsdag 8. november.

 • 09.11.12
  Musikk er ikke kjønn

  – Musikk sprenger grenser. Det er modig av komiteen i Spellemann å fjerne kjønn fra kriteriene, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 07.11.12
  Sammen mot samediskriminering

  − Dette må ikke skje igjen. Jeg må fortelle om min forferdelige opplevelse. Eli Anne Nystad (23) har erfart diskriminering, men det har gjort henne sterkere.

 • 04.11.12
  Fagmøte om diskriminering av samer

  Dato: 8.november
  Tidspunkt: 1530-1830
  Sted: Verdensteatret, Storgata 93 b, 9008 Tromsø

  Som minoritetsbefolkning i Norge opplever samene ofte diskriminering og trakassering. I den forbindelse ønsker Likestillings- og diskrimineringsombudet å arrangere et fagmøte hvor vi belyser konsekvensene av denne diskrimineringen.

 • 02.11.12
  Likestilling i nord

  Likestilling i nord stod på dagsorden da likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik gjestet Steigen denne uken. Igjen fikk ombudet bekreftet behovet for et regionalt apparat som kan jobbe aktivt og systematisk med likestillingspolitikk i distriktene.

 • 02.11.12
  Det nytter å si ifra

  Du sitter i rullestol og skal parkere bilen din før en viktig avtale. Eneste parkeringsmulighet er et p-hus hvor du ikke når opp til knappene på p-automaten. Du legger handikapp-parkeringsbeviset synlig på dashbordet, og håper på det beste.

 • 01.11.12
  Får endelig spille fotball!

  I februar 2011 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at Norges Fotballforbund diskriminerer når de forbyr barn uten oppholdstillatelse å få spille fotball. I dag kom omsider nyheten om at Fotballforbundet har endret praksis.

 • 01.11.12
  Regjeringens løse tråder

  Regjeringen må få fortgang i arbeidet med å gjøre den snart fire år gamle diskriminerings- og tilgjengelighetsloven helt ferdig. Det er en forutsetning for å nå målet om et universelt utformet samfunn innen 2025.

 • 31.10.12
  Mot, engasjement og handlekraft i Bodø

  Turneen mot diskriminering fortsetter. Tirsdag var likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i Bodø. På agendaen stod et bredt spekter av saker, fra romfolks rettigheter og homofiles plass i kirken, til ADHD og dysleksi.

 • 30.10.12
  - Bryr seg ikke om likestillingsloven

  - Med over 1000 diskrimineringssaker til oss de siste seks årene, er det liten tvil om at norske arbeidsgivere har et stort holdningsproblem overfor gravide og ansatte i foreldrepermisjon, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 29.10.12
  OSSE-rapport om hatkriminalitet i Norge

  Politiet i Norge tar ikke hatkriminalitet alvorlig nok viser internasjonal rapport.
  – Dette er urovekkende og krever at politiet endrer arbeidsmetode og fokus, sier likestillings- og diskriminieringsombud Sunniva Ørstavik, som også tidligere har stilt krav til myndighetene om tiltak mot hatkriminalitet.

 • 26.10.12
  Ny melding til Stortinget om integrering

  I dag presenterte Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen en ny Stortingsmelding som redegjør for regjeringens integreringspolitikk.

 • 26.10.12
  Kvinnedrap kunne vært unngått

  - Norske myndigheters innsats for å forebygge kjønnsbasert vold og drap er ikke tilstrekkelig, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 25.10.12
  Valde kvinne – braut lova

  Ein mann blei forbigått da ein kommune skulle tildele fastlegerheimlar. I staden fekk to kvinner heimlane. Likestillings- og diskrimineringsombodet konkluderte med at kommunen braut likestillingslova.

 • 25.10.12
  Alderisme – den glemte diskrimineringen?

  “Gått ut på dato?” “Ungt og dynamisk miljø?” “50 år og for gammel?”

 • 24.10.12
  Lovfest tilbud om overgrepsmottak

  Nordlandsforskning lanserte nylig en evalueringsrapport av overgrepsmottakene i Norge. Der kommer det frem at tilbudet varierer i stor grad fra landsdel til landsdel, og at tilbudet mange steder er for dårlig. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ber om at regjeringen lovfester tilbud om overgrepsmottak .

 • 23.10.12
  - Stigmatiserende regelverk Alle homofile er utestengt fra å være blodgivere. Regelen skal sikre at blod fra mennesker med såkalt risikoadferd holdes ute av blodbankene.
  - Stigmatiserende, mener likestillings- og diskrimineringsombudet.

   

 • 22.10.12
  Norgesmester i diskrimineringsjuss – Jeg ønsker å gjøre noe for samfunnet og diskrimineringsjuss er mitt redskap, sier LDOs egen Ronald Craig i anledning 60-årsdagen. Han deler sin historie om rasedelt oppvekst i USA, og nå kamp for et effektivt lovverk mot diskriminering i Norge.
 • 17.10.12
  Takk til likestillingens mor

  I dag kom meldingen om at Karin Stoltenberg har gått bort.


  - Hun har vært en modig forkjemper for likestilling og ikke-diskriminering i Norge. Takket være hennes arbeid og mot, har vi oppnådd mange viktige rettigheter, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 15.10.12
  Fra kjøkkenbenk til kjøkkenbenk

  “Jeg er utdannet jurist fra hjemlandet, har en master fra Norge, har bodde her i 10 år, og det eneste jobbtilbudet jeg får er som vaskehjelp.”

 • 11.10.12
  Romfolk jages fra sted til sted

  Romfolk jages, plages og nektes adgang til blant annet dagligvarebutikker for å pante flasker, viser ny rapport.

 • 10.10.12
  Diskrimineringens stygge, stygge ansikt

  Eli Anne Nystad ( 23) ble forsøkt påtent av en guttegjeng i Trondheim fordi hun er same. Mange har blitt opprørt over saken. Det har også likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 09.10.12
  Svekker det uavhengige likestillingsarbeidet

  Likestillings- og diskrimineringsombudet får nye oppgaver. Samtidig reduseres ombudets budsjett. Regjeringen svekker dermed det uavhengige antidiskriminerings- og likestillingsarbeidet i Norge.

 • 05.10.12
  Frå omsorg til menneskerett

  - Eg er nøgd med at Noreg ratifiserer FN-konvensjonen for personar med nedsett funksjonsevne. Samstundes er eg svært bekymra for at regjeringa si tolkningserklæringar skal svekkje vernet for dei med psykiske lidingar, seier likestillings- og diskrimineringsombod Sunniva Ørstavik.

 • 05.10.12
  Regjeringen somler

  - Nå må regjeringen sikre at nye informasjons- og kommunikasjonsløsninger lages på en slik måte at alle kan bruke dem. De må få fortgang i arbeidet med å gjøre den tre år gamle diskriminerings- og tilgjengelighetsloven helt ferdig, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 05.10.12
  Ulikestillingens konsekvenser

  Likestillingsutvalget gir et usminket bilde av likestillingsutfordringene i Norge. Her er funn fra utredningen, som viser at vi står stille på alt for mange områder.

 • 03.10.12
  Fravær av likestillingspolitikk

  Dommen fra Likestillingsutvalget, er så alvorlig at vi må diskutere hva vi skal gjøre, i stedet for å diskutere om diskriminering og mangel på likestilling er et problem.

 • 03.10.12
  - Benjaminprisen blir viktigere og viktigere

  LDO-jurist Carl Fredrik Riise sitter i juryen som deler ut Benjaminprisen.
  – Det er utrolig viktig at alle landets skoler setter fokus på arbeidet mot rasisme og diskriminering, forteller han.

 • 03.10.12
  En enklere informasjonshverdag

  - Det er ikke mye kult å be mor om å betale en regning fordi du ikke klarer å huske 25 tegn eller skrive inn kontonummer og kid-nummer i nettbanken. Prorektor Frode Eika Sandnes forteller om universell utforming av IKT.

 • 02.10.12
  Endrer turnuslovforslag

  - Vi er svært fornøyde med at vår høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet, i forbindelse med lovforslag til ny turnusordning for leger blir tatt til etterretning, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 01.10.12
  Tilgang for alle

  Hverdagen vår preges stadig mer av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Vi bruker PCen på jobben, nettaviser til å oppdatere oss på siste nytt og elektroniske billettsystemer for å planlegge neste års sommerferie. Vi har snakket med Magne Bolme, leder i Synshemmede Akademikere, om hvilke muligheter det gir - og hvilke utfordringer.

 • 01.10.12
  Verdensmester i tilfeldigheter

  Av likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

  Tirsdag kom dommen. Kan vi feire at vi er verdensmester i likestilling og snart i mål med anti-diskrimineringsarbeidet? Nei, sier Likestillingsutvalget.

 • 28.09.12
  Flere klager på Sola flyplass

  Etter at det i dag ble kjent at Sola flyplass har innført egen kø for menn i sikkerhetskontrollen, har Likestillings- og diskrimineringsombudet mottatt flere klager.

 • 28.09.12
  Stillerom i skolen

  - Skolebyråden i Oslo bør gjøre en grundigere vurdering før de nekter skoler å lage stillerom eller andre rom til bønn til elevene sine, mener nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth.

 • 27.09.12
  Likestillingspolitikken er klasseskeiv

  - Norsk likestillingspolitikk har ei slagside knytta til klasse. Jo mindre makt og påverknad du har i samfunnet, jo mindre nyt du godt av likestillingtiltaka, seier ombod Sunniva Ørstavik. Torsdag var Likestillingsutvalet si ferske utgreiing tema på frukostmøte hos ombodet.

 • 26.09.12
  Søkelys på voldtekt

  Filmen “90 minutter”, boken “Bak lukkete dører” og historier om henleggelser av saker, har løftet vold og voldtekt frem i lyset i det siste. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er glad for at Likestillingsutvalget tar opp utfordringene i sin utredning.

 • 25.09.12
  Alvorlig diagnose fra Likestillingsutvalget

  - Dokumentasjonen Likestillingsutvalget la fram i dag er så alvorlig at de med makt og myndighet må ta store grep i likestillingspolitikken. Det er ombud Sunniva Ørstaviks umiddelbar reaksjon på utredningen.

 • 23.09.12
  Fikk spille fotball likevel

  - Det er alltid godt å få beskjed om at arbeidet vårt har ført frem. Rådgiver Hanne Cecilie Frøland forteller om en vanskelig sak som fikk en god løsning.

 • 18.09.12
  Møter Iraks kvinneminister

  Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ser frem til møtet med Iraks kvinneminister tirsdag.  

 • 17.09.12
  Menneskerettighetene gjelder også i fengsel

  En fengselsstraff i Norge skal ikke føre til at grunnleggende menneskerettigheter krenkes.