Nyhetsarkiv 2014

 • 09.01.15
  Stopp hatpraten, Solberg

  Hatefulle ytringer rammer mange og de rammer hardt. Kvinnelige samfunnsdebattanter blir kalt jævla hore. Muslimer sammenliknes med rotter og søppel. Funksjonshemmede er kostnadsbomber som ikke har livets rett, og jøde og homo er vanlige skjellsord i norske skolegårder.

 • 03.12.14
  FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

  3. desember markeres FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Til tross for mer enn 30 år med målsettingen full deltagelse og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne, er det fortsatt en lang vei å gå.

 • Sunniva_taushet tar liv_470x260px.jpg
  02.12.14
  Taushet tar liv

  Vi har alle et ansvar for å varsle ved mistanke om vold. Folk flest, hele hjelpeapparatet og norske myndigheter kan sammen redde liv. Men – det er regjeringen som må ta helhetlig ansvar. Støtt kampanjen "Taushet tar liv".

 • 18.11.14
  Flere roller, ett ombud

  Lars Gauden-Kolbeinsveit i Civita kritiserer Likestillings- og diskrimineringsombudets oppdrag i Dagbladet tidligere denne uken. Han mener det er problematisk å kombinere lovhåndhever- og pådriverrollen i ett og samme ombud, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i et innlegg i Dagbladet.

 • kvinnelobbymøte Geneve_nov2014_470x260px.jpg
  06.11.14
  En kritisk tid for likestillingen

  En samlet europeisk kvinnebevegelse krever at politisk velvilje reflekteres med bedre overvåkingsmekanismer og flere penger. - Vi trenger at dørene til makten åpnes for kvinner, sier Nyaradzayi  Gumbonzvanda, presidenten for NGO-forumet til FNs kvinnekommisjon.

 • gravid
  03.11.14
  Ledere diskriminerer gravide

  1 av 3 ledere er skeptiske til å ansette gravide. - Altfor mange arbeidsgivere bryter loven, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

 • 30.10.14
  Ett år med regjeringen: Helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Bent Høie har styrt helsepolitikken i Norge i ett år. Det mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik han har gjort med varierende hell.

 • 27.10.14
  Dødelig vold mot kvinner kan forhindres

  Forebygging av dødelig vold i nære relasjoner er tema for en kampanje Krisesentersekretariatet sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet lanserer senere i høst.

 • 27.10.14
  Et angrep på familien

  Regjeringen kaller det en politikk for fleksibilitet og frie valg. Jeg kaller det høyt spill med samfunnets viktigste ressurser. Regjeringens forslag til endringer i arbeidslivspolitikken setter likestillingen i revers, skriver Sunniva Ørstavik i et innlegg i Dagens Næringsliv.

 • 25.10.14
  Ett år med regjeringen: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Robert Eriksson har vært minister i ett år. - Erikssons politikk åpner ikke døra for de som står utenfor arbeidslivet, og politikken hans kan gjøre det enklere å diskriminere de som er i arbeid, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 16.10.14
  Ett år med regjeringen: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  I dag har Regjeringen Solberg sittet i et år. Likestillings- og diskrimineringsombudet vil i ukene fremover oppsummere regjeringens og statsrådenes arbeid på likestillings- og antidiskrimineringsfeltet. Første statsråd ut er justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

 • 10.10.14
  Stopp diskrimineringen, Høie

  Risikoen for å bli utsatt for tvang er avhengig av hvor du bor og hvor du havner.

 • 10.10.14
  Gratulerer, Malala!

  - Dette er en seier for jenters rettigheter over hele verden, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Fredag ble det kjent at Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi får Nobels fredspris.

 • 10.10.14
  Auk aldersgrensa i arbeidslivet

  Likestillings- og diskrimineringsombodet meiner aldersgrensa bør bli heva til 75 år, og at moglegheita til å lage bedriftsinterne aldersgrenser blir oppheva.

 • 10.10.14
  Bekymret for utsatte grupper

  Finansminister Siv Jensen kaller statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag for godt og trygt. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik advarer: - Jeg er redd dette statsbudsjettet vil gjøre hverdagen hardere og mer utrygg for grupper som er særlig utsatt for diskriminering.

 • 07.10.14
  Ikke rør fedrekvoten

  Likestillings- og diskrimineringsombud ber regjeringen trekke forslaget om unntaksregler til fedrekvoten. - Unntaksreglene vil uthule fedrekvoten, og gjøre at fedre får mindre tid med barna sine, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 07.10.14
  Nei til flere midlertidige ansettelser

  Flere midlertidige ansettelser vil fungere som et springbrett inn i arbeidslivet for utsatte grupper, mener regjeringen.  - Virkningen blir den motsatte, sier likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 07.10.14
  Tolkemangel får alvorlege konsekvensar

  Onsdag la tolkeutvalet fram si utgreiing. Den dokumenterer eit stort underforbruk av tolk i offentleg sektor. - Det fører til diskriminering og får alvorlege konsekvensar for enkeltpersonar, seier likestillings- og diskrimineringsombod Sunniva Ørstavik.

 • 07.10.14
  - Behold fedrekvoten, kutt unntaksbestemmelsene

  Regjeringens forslag om at fedrekvoten skal kunne overføres til mor vil uthule ordningen, mener NHO. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er enig i kritikken av regjeringens forslag om unntaksbestemmelser.

 • 07.10.14
  Når likestilling redder landet

  Aktiv likestillingspolitikk skaper ikke bare mer rettferdige samfunn. På Færeøyene kan det også redde et helt land fra å gå under.

 • 25.09.14
  Juridisk kjønn

  Helsemyndighetene krever hormonell behandling, diagnose og operasjon for å endre juridisk kjønn. - Diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 25.09.14
  Benjaminprisen

  Katrine Gaustad Pettersen, seniorrådgiver i LDO, sitter i juryen som deler ut Benjaminprisen.
  - Jeg oppfordrer alle til å foreslå en skole innen fristen 1. oktober.  Det er mange skoler som fortjener anerkjennelse for arbeidet mot rasisme og diskriminering, sier hun. 

 • 25.09.14
  Tvinges ut av samfunnsdebatten

  Nye tall viser at netthets i større grad rammer kvinner og minoritetsbefolkning enn resten av befolkningen. Hver tredje med minoritetsbakgrunn vegrer seg for å delta i samfunnsdebatten. 
  - Dette er dramatiske tall. Personer tvinges ut av samfunnsdebatten, og demokratiet mister viktige stemmer, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 25.09.14
  Diskriminerer vi når vi skal ansette?
 • 25.09.14
  - Lytt til FN

  Likestillings- og diskrimineringsombudet advarer regjeringen mot å fjerne forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Å beholde forbudet og effektivisere håndhevingen vil være mer i tråd med FNs kvinnediskrimineringskonvensjon.

   

 • 25.09.14
  Nemnda: NRK aldersdiskriminerer

  Likestillings- og diskrimineringsnemnda har opprettholdt ombudets konklusjon, og mener NRK diskriminerte journalist Steinar Mediaas da han ikke fikk fortsette i jobben etter fylte 67 år. - Nå må NRK rydde opp, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 25.09.14
  Sexkjøpsloven virker

  Forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester fører til lavere etterspørsel, redusert omfang av prostitusjon i Norge, og ikke til økt vold. Det viser den uavhengige evalueringen av loven som ble fremlagt i dag.

 • 25.09.14
  Et forbud mot niqab vil hindre likestilling

  Den europeiske menneskerettsdomstolen har nylig slått fast at Frankrikes forbud mot å bære niqab i det offentlige rom ikke er i strid med religionsfriheten. Fremskrittspartiet vurderer nå å fremme et forslag i Stortinget om et forbud mot niqab. Det er anslått at omtrent 50-100 kvinner i Norge bærer niqab.

   

 • 01.07.14
  Inviterer statsministeren til møte om hatefulle ytringer Brukerutvalget i LDO inviterer statsminister Erna Solberg til et møte der hatefulle ytringer er tema.
 • 27.06.14
  Behold sexkjøpsloven!

  Sexkjøploven er viktig fordi den sender et sterkt signal om at kjøp av seksuelle tjenester ikke er ønskelig i vårt samfunn

 • 27.06.14
  Fedrekvoten

  - Jeg frykter at regjeringens forslag til unntaksregler vil undergrave fedrekvoten, og at vi vil miste vi et viktig likestillingstiltak, sier Sunniva Ørstavik.

 • 24.06.14
  Besøk oss i Pride park!

  Onsdag kveld åpnet Pride park på Rådhusplassen i Oslo. Vi er til stede på stand hver dag frem til lørdag. Velkommen!

 • 18.06.14
  Kvinnebevegelsen krever handling

  Søndag overleverte kvinneorganisasjonene i Norden 63 krav og anbefalinger til likestillingsminister Solveig Horne og hennes nordiske kollegaer.

 • 10.06.14
  Likestilling på boligmarkedet

  − Jeg er svært kritisk til at regjeringen vil lempe på kravene til universell utforming av nye boliger, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 21.05.14
  Flere kvinner i politikken i 2015 I 72 av landets kommuner er andelen kvinner i kommunestyret under 30 prosent. Hva kan vi gjøre for å sikre en bedre kjønnsbalanse? I dag samles kvinnepolitiske ledere hos ombudet for å dele erfaringer og se fremover mot valget i 2015.

   

 • 14.05.14
  Viktig grunnlovsendring

  Diskrimineringsvernet tas inn i Grunnloven, det har Stortinget vedtatt.
  – Det er viktig, selv om jeg hadde håpet på et enda sterkere vern, sier Guri Gabrielsen, leder for tilsynsavdelingen i LDO.

 • 12.05.14
  Klager VG inn for PFU Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vil klage avisa VG inn for PFU etter stigmatiserende uttalelse på lederplass i dag om årets Melodi Grand Prix-vinner.
 • 28.04.14
  Bodskap til FN

  Måndag må utanriksminister Børge Brende svare på spørsmål frå FNs menneskerettspanel. Like før påske dro Likestillings- og diskrimineringsombodet til Genève, for å komme med innspel om kva FN bør utfordre Noreg på.

 • 25.04.14
  Seier for kvinners rettigheter

  – Regjeringen har trukket forslaget om reservasjonsrett for fastleger og det er en stor seier, jubler Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 24.04.14
  Klart budskap til statsråden

  - Forstår vi utestenging og forskjellsbehandling som urimelig og som diskriminering, så gjør vi noe med det. Det sa seniorrådgiver Eli Knøsen da barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne besøkte ombudet onsdag.

 • 23.04.14
  Trekk forslaget om tiggeforbud

  - Vi kan ikke lovfeste oss bort fra fattigdom ved å kriminalisere de svakeste blant oss. Det sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Hun krever at Justis- og beredskapsdepartementet trekker forslaget om å gi kommunene adgang til å forby tigging på offentlig sted.

 • 14.04.14
  Nordisk Forum

  Det er åtte uker igjen til den største likestillingspolitiske konferansen i Norden noensinne. Kvinneorganisasjoner, regjeringsrepresentanter, politikere, ombud og andre møtes i Malmø for å diskutere likestilling og menneskerettigheter.

 • 10.04.14
  Høringssvar norske myndigheters rapportering Beijing+20

  Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet med innspill til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets utkast til Norges rapportering om oppfølgingen av Beijing-erklæringen og handlingsplanen for kvinners rettigheter, som ble vedtatt på FNs 4. kvinnekonferanse i 1995 i Beijing.

 • 09.04.14
  Se fagmøtet på Youtube

  Virker individuell tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet? Det spørsmålet og flere stilte vi til blant andre statssekretær Torkil Åmland og Inger Lise Blyverket (bildet) fra Virke på et fagmøte denne uken.

   

 • 31.03.14
  Fekk skuletur likevel

  Skulen har ansvaret for at alle elevar har moglegheit til å bli med på skuletur. Det kan bety å betale for assistentar for ein elev med nedsett funksjonsevne, seier Eli Knøsen i LDO, som nettopp har rettleia i ei slik sak.