Nyheitsliste 2010

 • 21.12.10
  Samfunnsregnskap til NHO-president

  NHO-president Kristin Skogen Lund fikk julegave av Likestillings- og diskrimineringsombudet i dag: Saldo, ombudets samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering.

 • 02.12.10
  Rett til høytidsfri

  Nå når det nærmer seg jul, passer det å minne om at også andre religiøse høytider gir rett til fridager.

 • 01.12.10
  Forbudt å diskriminere hiv-positive

  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal sikre at hiv-positive har samme rettigheter som alle andre. Den forbyr diskriminering og trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

 • 01.12.10
  Etterlyser likestillingspolitikk i kulturlivet

  -Jeg etterlyser en likestillingspolitikk som kan bryte noen av de barrierene som møter kvinner på kulturfeltet, sa Sunniva Ørstavik i møte med kulturminister Anniken Huitfeldt i dag.

 • 01.12.10
  En million til utbedring

  Skedsmo kommune foreslår å bruke en million kroner på å sikre universell utforming av gågata i Lillestrøm.

 • 30.11.10
  Ombudet vil gjerne ha flere menn

  Likestillings- og diskrimineringsombudet vil gjerne ha mannlige søkere til den utlyste avdelingslederstillingen. Vi vil også gjerne ha søkere med minoritetsbakgrunn og søkere med nedsatt funksjonsevne. Men først og fremst vil vi ha den beste lederen.

 • 26.11.10
  Mer åpenhet om lønn

  Åpenhet om lønn har vært et sentralt krav fra ombudet i arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten. Tiltakene i regjeringens likelønnsmelding handler om nettopp dette.

 • 25.11.10
  Nei til uønsket deltid

  Regjeringen har som mål å redusere uønsket deltid. Nå ser vi at helseforetak, som jo er statseide, går imot denne målsettingen.

 • 25.11.10
  Etterlyser tiltak mot vold

  25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Også i Norge er kjønnsrelatert vold en av de største likestillingsutfordringene. Derfor etterlyser ombudet flere tiltak mot denne volden.

 • 19.11.10
  Belønning for engasjement

  Ombudet håper det skal bli lettere for personer som mottar arbeidsavklaringspenger å delta i lokalpolitikken.

 • 15.11.10
  Bør brøyte ved fem cm snø

  -Trondheim bør vurdere om brøytereglene ivaretar alle innbyggerne, sier diskrimineringsombudet.

 • 10.11.10
  Krever politiske grep for likelønn

  Ombud Sunniva Ørstavik krever politiske grep for likelønn. Likelønnstiltakene i lønnsoppgjøret hadde liten effekt.

 • 01.11.10
  Kunnskap, kontroll, konsevenser!

  Ombudets tre-trinns rakett mot utelivsdiskriminering: Kunnskap, kontroll og konsekvenser.

 • 01.11.10
  - Inndra skjenkebevillingen!

  - Utesteder som diskriminerer må miste skjenkebevillingen, sier Sunniva Ørstavik.

 • 22.10.10
  Hørselshemmede ble hørt

  Kulturdepartementet lover at all norsk kinofilm skal tekstes.

 • 22.10.10
  To skoletimer med likestilling

  Likestillings- og diskrimineringsombudet er opptatt av hva ungdom tenker om likestilling. Fredag var rettslære-elever fra Ulsrud videregående skole på besøk hos ombudet.

 • 19.10.10
  Samtale om islam og homofili

  I dag møter Sunniva Ørstavik amerikaneren Daayiee Abdullah. Han er en av få homofile imamer i verden.

 • 18.10.10
  Møte for mangfold

  Seks personer fra ulike interessegrupper, men med et felles mangfoldsperspektiv, møtte Sunniva Ørstavik i Bodø 14. oktober og snakket om diskriminering.

 • 14.10.10
  Seier i Drammen: Skole åpner for rullestolbrukere

  Ombudet konkluderte at Aronsløkka skole brøt loven. Nå får skolen ny heis og handikap-toaletter. 

 • 14.10.10
  Nettprat om fedrekvoten i Aftenposten

  Ombud Sunniva Ørstavik svarte aftenpostenleserne om fedrekvoten onsdag.

 • 13.10.10
  Gjør porten vid på Flesland

  Avinor har gått med på å øke dørbredden på Bergen lufthavn, Flesland.

 • 13.10.10
  Oslo: Arbeidsgiverne kjenner ikke sine plikter

  Ombudet på turne for å øke kunnskapen om likestillings- og mangfoldsarbeidet - mandag er vi i Oslo.

 • 08.10.10
  Utelivsdiskriminering - vrient å si ifra om

  Diskriminering skjer også i Bergens uteliv. Men de som kan bidra til å hindre diskrimineringen, merker lite til det.

 • 07.10.10
  Vestlendinger lærer om mangfold

  Omtrent 100 personer deltar på Likestillings- og diskrimineringsombudets mangfoldskurs i Bergen og får tips om hvordan de kan hindre diskriminering og fremme likestilling.

 • 06.10.10
  Statsbudsjettet - pluss og minus

  Likestillings og diskrimineringsombudet gir regjeringen pluss for satsing mot vold og penger til et Ressurssenter for LHBT i statsbudsjettet. På minussiden er manglende bevilgninger til antirasistisk arbeid og til universell utforming.

 • 06.10.10
  Har Bergen et uteliv for alle?

  Gjør Bergen nok for å hindre utelivsdiskriminering, eller bør de true med å stenge noen ølkraner? Likestillings- og diskrimineringsombudet utfordrer til debatt om et uteliv for alle, på Kvarteret i Bergen 7. oktober klokka 18.

 • 05.10.10
  Forventer oppfølging

  Regjeringen gir viktige signaler om retningen i likestillingsarbeidet som tredeling av foreldrepermisjonen og heltidsjobb i stedet for ufrivillig deltid. Dette er viktige saker som Likestillings- og diskrimineringsombudet har jobbet for i flere år.

 • 01.10.10
  Arbeidsgiverne kjenner ikke sine plikter

  Ombudet på turne for å øke kunnskapen om likestillings- og mangfoldsarbeidet.

 • 27.09.10
  Ja til evaluering av ombudet

  Sunniva Ørstavik ønsker velkommen en evaluering av ombudet, for å styrke arbeidet med kjønnslikestilling. Hun roser Kvinnepanelet for den debatten de skaper med sine forslag.

 • 22.09.10
  Ombudet besøker menn i barnehage

  I Eidsvågneset barnehage i Bergen er fire av ni ansatte menn. Sunniva Ørstavik roser barnehagen og reiser på besøk i neste uke.

 • 20.09.10
  14 mill. til studenter med nedsatt funksjonsevne

  14 millioner kroner til bedre utdanningsstøtte til studenter med nedsatt funksjonsevne i statsbudsjettet.

 • 14.09.10
  Uteliv for alle i Bergen?

  Likestillings- og diskrimineringsombudet vil ha studentbyen Bergen med i kampen mot diskriminering i utelivet!

 • 14.09.10
  Ombudet støtter Bushra Ishaq

  - Bushra Ishaq har vist mot ved å sette en grense for hva hun som samfunnsdebattant skal finne seg i av trusler og sjikane, mener Sunniva Ørstavik.

 • 13.09.10
  Møte med justisministeren

  Justisminister Knut Storberget møter likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i dag.

 • 01.09.10
  Kronikk om likelønn

  Fredrikstad kommune vil nå lønne en SFO-leder likt med en leder i teknisk etat, i tråd med vedtaket i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Denne saken har ført til mye debatt, blant annet om verktøyene for å oppnå likelønn. Else Leona McClimans skrev denne kronikken i Dagens Næringsliv mandag 30. august:

 • 01.09.10
  Møte om kjønnslikestillingens fremtid

  I dag møter Likestillings- og diskrimineringsombudet representanter fra flere organisasjoner for å snakke om kjønnslikestillingens plass i et helhetlig diskrimineringsvern.

 • 01.09.10
  En viktig sak - likelønn med ringvirkninger

  Fredrikstad kommune har godtatt vedtaket som pålegger dem å lønne en SFO-leder likt med en leder i teknisk etat. - En seier for alle som legger vekt på at ansvar for mennesker er like viktig som ansvar for maskiner, sier Sunniva Ørstavik.

 • 30.08.10
  Statsråd på gli

  Studenter med nedsatt funksjonsevne vil ha en mer rettferdig studiefinansieringsordning. Fredag erklærte statsråd Tora Aasland at hun er på deres side.

 • 27.08.10
  Bolig for alle

  Boligdiskriminering kan være vanskelig å avsløre, men den forekommer. Det har vi blant annet hørt og sett på radio og TV i det siste. Både utleiere og de som er på boligjakt har nytte av å vite at ingen grupper kan utestenges på leiemarkedet.

 • 20.08.10
  Overrasket over Storberget

  Ombudet er overrasket over at Justisdepartementet har valgt å holde fast på sin vurdering om ikke å endre uniformsreglementet for politiet.

 • 20.08.10
  JA til religiøse hodeplagg i politiet

  Å ikke tillate religiøse hodeplagg i politiets uniformsreglement er diskriminerende, har Likestillings- og diskrimineringsnemnda slått fast i dag. - Dette vil få stor betydning i forhold til fritt yrkesvalg for personer som uttrykker sin religion gjennom hodeplagg,  sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 18.08.10
  Student som alle andre

  Ombud Sunniva Ørstavik inviterer til debattmøte om studiefinansiering for studenter med nedsatt funksjonsevne - og utfordrer statsråd Tora Aasland på forskjellsbehandlingen av disse studentene.

 • 12.08.10
  Mangfoldskurs for bedrifter

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) lærer virksomheter i hele landet å skape mangfold på arbeidsplassen. Fem regioner får besøk av LDOs bevisstgjøringsturné i oktober.

 • 06.08.10
  Besøk fra Gaza

  Ti jenter fra Gaza-stripa var tidlig i august på besøk hos LDO.

 • 05.08.10
  Ble seksuelt trakassert på jobben - fikk erstatning

  Kvinne vant på alle punkt mot sin tidligere arbeidsgiver i Agder lagmannsrett.

 • 05.08.10
  Kulturlivet – fritatt for likestilling?

  Norske festivaler er ekstremt mannsdominerte. Det samme gjelder kulturlivet for øvrig.

 • 05.08.10
  Gi tolketjenesten et løft!

  Mangelfull tolketjeneste gjør det vanskelig å få delta i arbeidslivet.

 • 02.08.10
  Møt oss på Mela

  Fredag åpner Melafestivalen i Oslo. Likestillings- og diskrimineringsombudet er til stede.

 • 28.07.10
  Ingen fare for våre verdier

  De som frykter at et flerkulturelt samfunn truer norske verdier, tegner et feilaktig trusselbilde på grunnlag av en uholdbar generalisering.

 • 27.07.10
  Mer FN-penger til likestilling

  FN oppretter et nytt organ for likestilling. Dette vil være et stort løft for likestillingen i verden, mener Sunniva Ørstavik.

 • 21.07.10
  Ombudet klar for Riddu

  Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik har pakket støvlene og er klar for en smak av festivallivet. Torsdag 22. juli kan du møte henne på Riddu Riđđu der hun sammen med festivalen arrangerer et samtaleseminar  om diskriminering av urfolk.

 • 07.07.10
  Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

  Mandag ble et rundskriv som klargjør hvordan plikten om universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal forstås, offentliggjort av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

 • 01.07.10
  Møt LDO på Riddu Riddu

  Riddu Riđđu og Likestillings- og diskrimineringsombudet åpner for samtale om diskriminering av urfolk. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik besøker festivalen for første gang.

 • 29.06.10
  Samtale om diskriminering av urfolk

  Riddu Riđđu og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til samtale om diskriminering av urfolk.

 • 24.06.10
  Lover sterkere rettigheter for transpersoner

  Transpersoner vil få et selvstendig diskrimineringsvern. Det lovet stortingspolitikerne som i går deltok på ombudets debattmøte under Skeive dager.

 • 18.06.10
  Det hjelper å klage!

  Borettslag erstatter bommer med selvlukkende bommer, en gutt med nedsatt funksjonsevne får ha med ledsager på sommerleir, og Telenor varsler at de vil gi unntak fra papirfakturagebyret for synshemmede.

 • 17.06.10
  Religiøse hodeplagg i politiet

  Likestillings- og diskrimineringsnemda behandlet 17. juni saken om religiøse hodeplagg i politiet. Les ombudets innlegg.

 • 17.06.10
  Fredrikstad pålagt å betale likelønn

  Fredrikstad kommune er pålagt å rette opp lønnsforskjell mellom kvinnlig sfo-leder og mannlige arbeidsledere.

  Les nemndas begrunnelse.

 • 15.06.10
  - Glad for at domstolene vil tillate religiøse hodeplagg

  - Det er gledelig at domstolsadministrasjonen nå vil tillate bruk av religiøse hodeplagg og samekofte i domstolene, sier Sunniva Ørstavik.

 • 14.06.10
  EUs utfordringer med diskriminering

  Mange likestillingsorgan mangler ressurser og er ikke uavhengige nok, ifølge EUs kontor for grunnleggende rettigheter.

 • 14.06.10
  EUs utfordringer med diskriminering(2)

  Mange likestillingsorgan mangler ressurser og er ikke uavhengige nok, ifølge EUs kontor for grunnleggende rettigheter.

 • 11.06.10
  Ombudet møter Jentene på Toten

  Skeive dager: Sara Lund / Claes Schmidt holder stand-up-forelesning. Paneldebatt om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og diskrimineringsvern.

 • 08.06.10
  75 prosent økning i klager i 2009

  Antall klager til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) økte med 75 prosent i fjor.

 • 07.06.10
  Praktisk europeisk likestilling

  Lovpålagt likestilling og praktisk likestilling er ikke det samme. I slutten av mai vedtok Europarådet å gjøre den forskjellen mindre.

 • 04.06.10
  Hvorfor får ikke funksjonshemmede jobb?

  Frokostseminar 17. juni: "Hvorfor får ikke funksjonshemmede jobb? Overser du kompetanse?"

 • 31.05.10
  Åpent debattmøte: Det utilgjengelige samfunn

  LDO inviterer til debatt om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og veien videre. I panelet sitter blant andre statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV), bystyrerepresentant Guro Fjellanger (V) og Arne Lein i Norges Handikapforbund.

 • 28.05.10
  Fredrikstad bryter loven: Kvinne tilkjent likelønn

  Fredrikstad kommune er pålagt å rette opp lønnsforskjell mellom kvinnlig sfo-leder og mannlige arbeidsledere i en annen etat i kommunen.

 • 27.05.10
  Historisk sjanse til likelønn

  Vi står overfor finalen i likelønnskampen. Dette lønnsoppgjøret er en historisk mulighet til å få gjort noe med den urettferdigheten det er at kvinner og menn lønnes ulikt tross arbeid av lik verdi.

 • 19.05.10
  Dagen mot homofobi

  Gratulerer med vel overstått 17. mai! Hilsenen går ikke bare til alle nordmenn, men også til dere som markerte den internasjonale dagen mot homofobi.

 • 11.05.10
  Danmark fjernet pappakvoten - på bunn i Norden

  Danmark fjernet fedrekvoten i 2002. Nå tar bare 25 prosent av danske menn ut pappaperm.

 • 11.05.10
  Ikke lov å søke etter "fortrinnsvis mann"

  Trondheim kommune endrer stillingsannonse etter at ombudet sa fra.

 • 10.05.10
  Fjerner diskriminering av studenter med dysleksi

  Dyslektiske studenter får snart fritak fra sidemålsundervisning, etter at ombudet tok opp saken med Kunnskapsdepartementet.

 • 07.05.10
  EU vil bekjempe menns vold mot kvinner

  EUs innstats i arbeidet for å bekjempe menns vold mot kvinner intensiveres gjennom en rekke nye tiltak.

 • 03.05.10
  Pappaperm bra også for mor

  Svensk undersøkelse viser at mamma tjener mer når pappa er hjemme.

 • 30.04.10
  Religion og arbeid

  Håndboka "Religion på arbeidsplassen" er utgitt Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 22.04.10
  Ombudet vurderer todelt foreldreperm

  Foreldrepermisjon er et viktig likestillingsverktøy, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 21.04.10
  Åpent møte om arbeidsinnvandring til Norge

  LDO inviterer til åpent temamøte og 1. mai-lunsj.

 • 20.04.10
  67-åring får fortsette å jobbe

  Karin Haare Johansen har fått rettens medhold i at hun kan bli i jobben sin til hun fyller 70.

 • 19.04.10
  Sexvett-regler for røde og blå

  Påsken er over, ski og rød og blå swix lagt på loftet. Tiden er inne for sexvett-reglene. Også de forbundet med rødt og blått.

 • 16.04.10
  Stigmatisering av homofile

  Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at religionsforsker Kari Vogt stigmatiserer homofile menn i sine uttalelser til Nettavisen om overgrepene i den katolske kirken.

 • 16.04.10
  Spenning i Gullruten

  Homofile, lesbiske, transvestitter og mennesker med funksjonsnedsettelse har bidratt til å vise mangfold i norske tv-program i det siste. Nå konkurrerer de også i Gullruten.

 • 15.04.10
  Lavterskeltilbud for trakasserte

  Likestillings- og diskrimineringsombudet kan ikke hjelpe dem som blir seksuelt trakassert. De må søke hjelp i rettsvesenet.

 • 12.04.10
  Svekket psykisk helse

  Homofile, lesbiske og bifile er mer utsatt for symptomer på svekket psykisk helse. Det kommer frem av levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

 • 12.04.10
  Europa-initiativ for likere rettigheter

  En anbefaling som Europarådet har vedtatt, kan gi lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle i Europa bedre rettigheter.

 • 09.04.10
  Viktig steg i riktig retning

  Likestillings- og diskrimineringsombudet er svært fornøyd med at det nå presiseres at det også ved ansettelser i trossamfunn må foreligge en saklig grunn for forskjellsbehandling av kvinner og homofile.

 • 09.04.10
  Skuffende utsettelse, Lysbakken!

  Mennesker med nedsatt funksjonsevne må vente enda lengre på å få lovfestet sine rettigheter. Statsråden har utsatt prosessen på ubestemt tid.

 • 09.04.10
  Historisk gjennombrudd for gravide

  Forbudet mot  å spørre om familieplanlegging ved ansettelse trer nå i kraft. Likestillings- og diskrimineringsombudet kaller dette en nødvendig modernisering av lovverket.

 • 09.04.10
  Flere kvinner gir god effekt

  Jens Stoltenberg skryter av det, og Storbritannias finanskomité og tidligere Volvo-sjef Pehr G. Gyllenhammar har innsett det: Likestilling i arbeidslivet er en fordel.

 • 26.03.10
  Økende arbeidsledighet

  70.000 nordmenn med funksjonsnedsettelse ønsker arbeid, men har det ikke.

 • 25.03.10
  Gratulasjoner til Ishaq og Raja

  -Varme gratulasjoner til Bushra Ishaq og Abid Q. Raja for tildelingen av årets Fritt Ord Pris. Ishaq og Raja er et godt valg og prisen så vel fortjent, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 19.03.10
  Internasjonal dag mot rasediskriminering

  21. mars markerer likestillings- og diskrimineringsombudet den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering.

 • 17.03.10
  Viktig å dokumentere diskriminering

  Jo bedre du kan dokumentere at du er blitt diskriminert, jo større er sjansen for medhold hvis du klager til Likestillings- og diskrimineringsombudet.  Hvis en klage blir avvist av ombudet er det oftest på grunn av mangel på dokumentasjon.

 • 12.03.10
  Flere elektriske rullestoler på flyet

  Norwegian endrer reglene for frakt av elektriske rullestoler etter kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 12.03.10
  Slipp jentene til i Kollen

  - Det er flott at Oslos ordfører tar til orde for at jentene skal få hoppe i Holmenkollen under VM, sier likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 09.03.10
  Forbudt å spørre om graviditet

  Stortinget har vedtatt forbud mot å spørre om graviditet ved ansettelse. Endelig! Dette har ombudet jobbet lenge for.

 • 08.03.10
  Hurra for likeverdsdagen!

  Elevene på Elvebakken videregående skole ser gjerne at kvinnedagen døpes om til likeverdsdagen, siden likestilling handler om så mye mer enn kjønn. Dessuten kan man jo ikke ha et navn som diskriminerer menn.

 • 08.03.10
  Så langt, men ikke lengre?

  Vi er gode på likestilling. Så gode at vi stadig får høre at nå er det nok.

 • 08.03.10
  Hijabdebatten tilslører

  Debatten om en tøybit på hodet dekker til viktigere likestillingsproblemer, mener Sunniva Ørstavik.

 • 08.03.10
  Likestilling light

  Vi har ikke full likestilling, vi har light-varianten i Norge i dag. Og den smaker ikke godt.

 • 08.03.10
  Kvinnedagen 100 år - gratulerer!

  - Gratulerer med kvinnedagen! I dag skal vi feire og bråke. For selv om vi er kommet langt i likestillingen på hundre år, har vi fremdeles mange av de samme kampsakene, sier Likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

 • 06.03.10
  Permisjonen som forsterker kjønnsrollene

  Tross 16 år med fedrekvote, tar pappaene bare 10 prosent av foreldrepermisjonen.

 • 05.03.10
  Strammer opp kommunene

  Sunniva Ørstavik utfordrer landets ordførere til å la det gå sport i likestilling.

 • 05.03.10
  Ombudets program 8. mars

  Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstaviks program for kvinnedagen 8. mars.

 • 02.03.10
  Savner konkrete IA-tiltak

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) etterlyser konkrete tiltak for å nå delmål 2 i avtalen om inkluderende arbeidsliv: økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.

 • 26.02.10
  Lovens vidtfavnende arm

  Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ser grunn til å kommentere den nylige mobbesaken på Politihøgskolen. Samfunnet trenger et politi vi kan identifisere oss med. I et mangfoldssamfunn bør et mangfoldspoliti håndheve lovene, mener hun:

 • 22.02.10
  Skrivekonkurranse på kvinnedagen

  Aftenposten utfordrer ungdom til å skrive om likestilling.

 • 16.02.10
  Religion og arbeid(2)

  Likestillings- og diskrimineringsombudet har nå gitt ut ei håndbok om religion på arbeidsplassen.

 • 16.02.10
  Støtte til likestilling på jobben

  For å fremme likestilling og antidiskriminering i arbeidslivet, gir Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet (BLD) cirka 1,7 millioner kroner i prosjektmidler.

 • 11.02.10
  Mangfold eller skjenkestopp?

  Flere debattanter ønsket å ta skjenkebevillingen fra diskriminerende utesteder, da Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) holdt debatt om utelivsdiskriminering onsdag kveld.

 • 09.02.10
  Menn styrer kvinnearbeidsplasser

  Sykehusene er dominert av kvinnelige ansatte. Men ikke på toppen: 18 av 22 direktører er menn. - Uheldig, sier Sunniva Ørstavik.

 • 08.02.10
  Utdyping om innvandring

  Nesten annenhver innvandrer til Norge kommer fra Europa.

 • 03.02.10
  Kjør konsert!

  LDO starter prosjekt mot utelivsdiskriminering 10. februar - med debatt og levende musikk.

 • 02.02.10
  Åpent debattmøte: Inkluderingsavtale uten inkludering?

  Varmere for den som allerede er innenfor, men vanskeligere å komme inn i varmen?

 • 29.01.10
  Kvotering er ikke diskriminering!

  Innlegg av Sunniva Ørstavik.

 • 28.01.10
  Kronprinsessen åpner kvinnekonferanse

  Kjønn og økonomi, og kjønn og klima, er hovedtemaene på en konferanse om kvinnespørsmål på Felix konferansesenter i Oslo 1. og 2. februar. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpner konferansen.

 • 27.01.10
  Benjaminprisen - respekt for forskjellighet

  Det er ni år siden Benjamin Hermansen ble drept. Sunniva Ørstavik deltar onsdag på utdelingen av Benjaminprisen, som i år går til Skullerud Ungdomsskole i Oslo.

 • 26.01.10
  Mangfold skaper tillit

  Kronikk av ombud Sunniva Ørstavik.

 • 22.01.10
  Åpent debattmøte: Inkluderingsavtale uten inkludering?

  Varmere for den som allerede er innenfor, men vanskeligere å komme inn i varmen?

 • 21.01.10
  Hijab – et religiøst hodeplagg

  Den enkeltes begrunnelse for å bruke et plagg avgjør om det kan betegnes som religiøst eller ikke, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • 20.01.10
  Heder til Idrettshøgskolen

  Norges idrettshøgskole er tildelt Kunnskapsdepartementets likestillingspris.

 • 15.01.10
  Justisdepartementet bryter loven - må tillate hijab i politiet

  Forbud mot hijab i politiet er brudd på både likestillingsloven og diskrimineringsloven.

   

 • 15.01.10
  Departementer bryter likestillingsloven

  Pressemelding, 15. januar 2010.

 • 15.01.10
  Stryker i likestillingsarbeidet

  Sunniva Ørstaviks innlegg i Aftenposten 15. januar 2010.

 • 13.01.10
  Utfordrer politikerne

  Det er et demokratisk problem at Stortinget og regjeringen ikke speiler mangfoldet i befolkningen.

 • 04.01.10
  - Vil være vaktbikkje

  - Jeg er ikke redd for å utfordre og provosere, sier Sunniva Ørstavik, som er på plass som likestillings- og diskrimineringsombud.

 • 30.12.09
  Likestillingsåret 2009

  Vi har laget en liten oppsummering av de viktigste hendelsene på likestillingsområdet i løpet av 2009.